Salmenes 82
Norsk (1930)
1En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom:

2Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.

3Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!

4Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!

5De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler.

6Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner.

7Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle.

8Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 81
Top of Page
Top of Page