Salmenes 83
Norsk (1930)
1En sang, en salme av Asaf. (2) Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud!

2For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet.

3Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.

4De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.

5For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt,

6Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,

7Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus.

8Også Assur har gitt sig i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela.

9Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kison!

10De blev ødelagt ved En-Dor, de blev til gjødsel for jorden.

11La det gå dem, deres ypperste menn, som Oreb og som Se'eb, og alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna,

12dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie!

13Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden!

14Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand,

15således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær!

16Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!

17La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under!

18Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 82
Top of Page
Top of Page