Salmenes 81
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, efter Gittit*; av Asaf.

2Stem i sang og la pauken lyde, den liflige citar tillikemed harpen!

3Støt i basun i måneden*, ved fullmånen, på vår høitids dag!

4For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud.

5Han satte det til et vidnesbyrd i Josef da han* drog ut gjennem Egyptens land. - Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente:**

6Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.

7I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut; jeg svarte dig, skjult i tordenskyen, jeg prøvde dig ved Meriba-vannene. Sela.

8Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig! Israel, o, at du vilde høre mig:

9Det skal ikke være nogen fremmed gud hos dig, og du skal ikke tilbede utlendingens gud.

10Jeg er Herren din Gud, som førte dig op av Egyptens land; lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den!

11Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel vilde ikke lyde mig.

12Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd.

13O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!

14Om en liten stund vilde jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere.

15De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig.

16Og han skulde fø dem med den beste hvete, og jeg skulde mette dig med honning fra klippen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 80
Top of Page
Top of Page