Salmerne 82
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:1En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom:1En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:
2»Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? — Sela.2Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela. 2»Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.
3Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;3Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! 3Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.
4red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Haand!4Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd! 4Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand.
DANNORSVE
5Dog, de kender intet, sanser intet, i Mørke vandrer de om, alle Jordens Grundvolde vakler.5De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler. 5Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla.
6Jeg har sagt, at I er Guder, I er alle den Højestes Sønner;6Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner. 6Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner;
7dog skal I dø som Mennesker, styrte som en af Fyrsterne!«7Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle. 7men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.»
8Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene faar du til Arv!8Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie! 8Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 81
Top of Page
Top of Page