Josuaé 12
Svenska (1917)
1Dessa voro de konungar i landet, som Israels barn slogo, och vilkas land de togo i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, så ock hela Hedmarken på östra sidan: 2Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon och rådde över landet Aroer vid bäcken Arnons strand och från dalens mitt, samt över ena hälften av Gilead ända till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns, 3ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar. 4Vidare intogo de Ogs område, konungens i Basan, vilken var en av de sista rafaéerna och bodde i Astarot och Edrei. 5Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesuréernas och maakatéernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon. 6HERRENS tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa; och HERRENS tjänare Mose hade givit landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

7Och följande voro de konungar i landet, som Josua och Israels barn slogo på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanonsdalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. (Josua gav sedan landet till besittning åt Israels stammar, efter deras avdelningar, 8såväl Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna som ock Öknen och Sydlandet, hetiternas, amoréernas, kananéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.) 9De voro: konungen i Jeriko en, konungen i Ai, som ligger bredvid Betel, en, 10konungen i Jerusalem en, konungen i Hebron en, 11konungen i Jarmut en, konungen i Lakis en, 12konungen i Eglon en, konungen i Geser en, 13konungen i Debir en, konungen i Geder en, 14konungen i Horma en, konungen i Arad en, 15konungen i Libna en, konungen i Adullam en, 16konungen i Mackeda en, konungen i Betel en, 17konungen i Tappua en, konungen i Hefer en, 18konungen i Afek en, konungen i Lassaron en, 19konungen i Madon en, konungen i Hasor en, 20konungen i Simron-Meron en, konungen i Aksaf en, 21konungen i Taanak en, konungen i Megiddo en, 22konungen i Kedes en, konungen i Jokneam vid Karmel en, 23konungen över Dor i Nafat-Dor en, konungen över Goim vid Gilgal en, 24konungen i Tirsa en -- tillsammans trettioen konungar.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Joshua 11
Top of Page
Top of Page