Kolossenserne 1:2
- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!
Bibelen Kunnskap Treasury

the saints.

Salmenes 16:3
idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

Galaterne 3:9
Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.

Efeserne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:

faithful.

1 Korintierne 4:17
Derfor har jeg sendt Timoteus til eder, han som er mitt elskede og trofaste barn i Herren, forat han skal minne eder om mine veier i Kristus, således som jeg lærer overalt i hver menighet.

Efeserne 6:21
Men forat også I skal kjenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tykikus fortelle eder alt, han den elskede bror og tro tjener i Herren,

Grace.

Romerne 1:7
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Galaterne 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

2 Peters 1:2
Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

Judas 1:2
Miskunn og fred og kjærlighet bli eder mangfoldig til del!

Apenbaring 1:4
Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone,

Lenker
Kolossenserne 1:2 InterlineærtKolossenserne 1:2 flerspråkligColosenses 1:2 SpanskColossiens 1:2 FranskKolosser 1:2 TyskeKolossenserne 1:2 ChineseColossians 1:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Kolossenserne 1:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden