Kolossenserne 1:3
Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,
Bibelen Kunnskap Treasury

give.

Romerne 1:8,9
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden. …

1 Korintierne 1:4
Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus,

Efeserne 1:15
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,

Filippenserne 1:3-5
Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer eder i hu, …

Filippenserne 4:6
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

1 Tessalonikerne 1:2
Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner,

praying.

Kolossenserne 1:9,13
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, …

Efeserne 3:14-19
Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen, …

Filippenserne 1:9-11
Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, …

1 Tessalonikerne 3:10-13
idet vi natt og dag inderlig beder om å få se eders åsyn og bøte på det som ennu fattes i eders tro? …

2 Tessalonikerne 2:16,17
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, …

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

Lenker
Kolossenserne 1:3 InterlineærtKolossenserne 1:3 flerspråkligColosenses 1:3 SpanskColossiens 1:3 FranskKolosser 1:3 TyskeKolossenserne 1:3 ChineseColossians 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Kolossenserne 1:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden