1 Mosebok 32:28
Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.
Bibelen Kunnskap Treasury

Thy name.

1 Mosebok 17:5,15
Ditt navn skal ikke mere være Abram; men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør dig til far for en mengde folk. …

1 Mosebok 33:20
Der reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel*.

1 Mosebok 35:10
Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; herefter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Således fikk han navnet Israel.

4 Mosebok 13:16
Dette var navnene på de menn som Moses sendte for å utspeide landet; men Moses gav Hosea, Nuns sønn, navnet Josva.

2 Samuel 12:25
og han sendte bud med profeten Natan, og han kalte ham Jedidja*, for Herrens skyld.

2 Kongebok 17:34
Ennu den dag idag følger de sine forrige skikker; de frykter ikke Herren* og gjør ikke efter de forskrifter og regler de har fått, eller efter den lov og de bud Herren har gitt efterkommerne av Jakob, han som han gav navnet Israel**,

Esaias 62:2-4
Og folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet, og du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne. …

Esaias 65:15
Og I skal efterlate eders navn til en ed* for mine utvalgte, og Herren, Israels Gud, skal drepe dig; men sine tjenere skal han kalle med et annet navn,

Johannes 1:42
Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.

Apenbaring 2:17
Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn, skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det!

Israel.

power.

1 Mosebok 32:24
Så var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grydde.

Hoseas 12:3-5
I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. …

with men.

1 Mosebok 25:31
Men Jakob sa: Selg mig først din førstefødselsrett!

1 Mosebok 27:33-36
Da blev Isak overmåte forferdet, og han sa: Hvem var det da som hadde skutt noget vilt og kom til mig med det? Jeg åt av alt, før du kom, og velsignet ham! Han skal også være velsignet. …

1 Mosebok 31:24,36-55
Men Gud kom til arameeren Laban i en drøm om natten og sa til ham: Vokt dig og si ikke noget til Jakob, hverken godt eller ondt! …

1 Mosebok 33:4
Men Esau løp ham i møte og omfavnet ham og falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt.

1 Samuels 26:25
Da sa Saul til David: Velsignet være du, min sønn David! Alt det du tar dig fore, skal du og kunne fullføre. Så gikk David sin vei, og Saul drog hjem igjen.

Salomos Ordsprog 16:7
Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han at endog hans fiender holder fred med ham.

Lenker
1 Mosebok 32:28 Interlineært1 Mosebok 32:28 flerspråkligGénesis 32:28 SpanskGenèse 32:28 Fransk1 Mose 32:28 Tyske1 Mosebok 32:28 ChineseGenesis 32:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 32:27
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden