2.Mosebog 35
Dansk (1917 / 1931)
1Moses kaldte hele Israeliternes Menighed sammen og sagde til dem: Dette er, hvad HERREN har paalagt eder at gøre:

2I seks Dage maa der arbejdes, men paa den syvende Dag skal I holde Helligdag, en fuldkommen Hviledag for HERREN. Enhver, der den Dag udfører noget Arbejde, skal lide Døden. 3Paa Sabbatsdagen maa I ikke gøre Ild i nogen af eders Boliger.

4Derpaa sagde Moses til hele Israeliternes Menighed: Dette er, hvad HERREN har paabudt: 5I skal tage en Offerydelse til HERREN af, hvad I ejer. Enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal komme med det, HERRENS Offerydelse, Guld, Sølv, Kobber, 6violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehaar, 7rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ, 8Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Røgelsen, 9Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning paa Efoden og Brystskjoldet.

10Og alle kunstforstandige Mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad HERREN har paabudt: 11Boligen med dens Teltdække og Dække, dens Kroge, Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, 12Arken med Bærestængerne, Sonedækket og det indre Forhæng, 13Bordet med dets Bærestænger og alt dets Tilbehør og Skuebrødene, 14Lysestagen med dens Tilbehør, dens Lamper og Olien til Lysestagen, 15Røgelsealteret med dets Bærestænger, Salveolien og Røgelsen. Forhænget til Boligens Indgang, 16Brændofferalteret med Kobbergitteret, Bærestængerne og alt dets Tilbehør, Vandkummen med dens Fodstykke, 17Forgaardens Omhæng, dens Piller og Fodstykker og Forhænget til Forgaardens Indgang, 18Boligens og Forgaardens Pæle med Reb, 19Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klæder til Brug ved Præstetjenesten.

20Da forlod hele Israeliternes Menighed Moses. 21Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis Aand tilskyndede ham, kom med HERRENS Offerydelse til Opførelsen af Aabenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder. 22De kom dermed, baade Mænd og Kvinder; enhver, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet dertil, kom med Spænder, Ørenringe, Fingerringe og Halssmykker, alle Haande Guldsmykker. Og enhver, der vilde vie HERREN en Gave af Guld, kom dermed. 23Og enhver, i hvis Eje der fandtes violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehaar, rødfarvede Væderskind eller Tahasjskind, kom dermed. 24Og enhver, der vilde give en Offerydelse af Sølv eller Kobber, kom med HERRENS Offerydelse. Og enhver, der ejede Akacietræ til alt Byggearbejdet, kom dermed. 25Og alle kunstforstandige Kvinder spandt med egne Hænder og kom med deres Spind, violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus. 26Og alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres Hjerte, spandt Gedehaarene. 27Og Øversterne kom med Sjohamstenene og Ædelstenene til Indfatningen paa Efoden og Brystskjoldet 28og de vellugtende Stoffer og Olien til Lysestagen og til Salveolien og Røgelsen. 29Enhver Mand og Kvinde af Israeliterne, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet til at bringe, hvad der krævedes til Udførelsen af alt det Arbejde, HERREN gennem Moses havde paabudt, bragte det som en frivillig Gave til HERREN.

30Derpaa sagde Moses til Israeliterne: Se, HERREN har kaldet Bezal'el, en Søn af Hurs Søn Uri, af Judas Stamme 31og fyldt ham med Guds Aand, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde 32til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber 33og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Kunstarbejde. 34Og tillige har han givet baade ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig. 35Han har fyldt dem med Kunstsnilde til at udføre alskens Udskæringsarbejde, Kunstvævning, broget Vævning af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og Byssus og almindelig Vævning, saa de kan udføre alt Slags Arbejde og udtænke Kunstværker.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Exodus 34
Top of Page
Top of Page