Hoseas 6
Norsk (1930)
1Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også læge oss; han slo, men han vil også forbinde oss.

2Han vil gjøre oss levende efter to dager; på den tredje dag vil han opreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.

3Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden.

4Hvad skal jeg gjøre med dig, Efra'im? Hvad skal jeg gjøre med dig, Juda? For eders kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.

5Derfor har jeg hugget løs på dem ved profetene, drept dem ved min munns ord, og dommene over dig fór ut som et lyn.

6For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer.

7Men de har brutt pakten, likesom Adam; der har de vært troløse mot mig.

8Gilead er en by med ugjerningsmenn, full av blodspor.

9Og lik en røverskare som lurer på folk, er hele presteflokken; de myrder på veien til Sikem; ja, skammelige ting har de gjort.

10I Israels hus har jeg sett grufulle ting; der driver Efra'im hor, der er Israel blitt urent.

11Også for dig, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Hosea 5
Top of Page
Top of Page