Salmenes 36
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; av Herrens tjener, av David. (2) Syndens ord til den ugudelige er i mitt hjertes innerste*. Det er ikke gudsfrykt for hans øine.

2For en smigrer ham i hans øine ved å finne hans synd, ved å hate ham*.

3Hans munns ord er urett og svik; han har latt av å fare viselig frem, å gjøre godt.

4Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke.

5Herre! til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet inntil skyene.

6Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre!

7Hvor kostelig er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.

8De mettes overflødig av ditt huses fedme, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke.

9For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

10La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner dig, og din rettferdighet for de opriktige av hjertet.

11La ikke den overmodiges fot komme over mig og ikke de ugudeliges hånd jage mig bort!

12Der faller de som gjør urett; de blir støtt ned og kan ikke reise sig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 35
Top of Page
Top of Page