Salmenes 35
Norsk (1930)
1Av David. Trett, Herre, med dem som tretter med mig! Strid mot dem som strider mot mig!

2Grip skjold og verge og reis dig til hjelp for mig!

3Dra spydet frem og steng veien for mine forfølgere! Si til min sjel: Jeg er din frelse!

4La dem blues og bli til skamme som står mig efter livet! La dem vike tilbake med skam som tenker ondt imot mig!

5La dem bli som agner for vinden, og Herrens engel støte dem bort!

6La deres vei bli mørk og glatt, og Herrens engel forfølge dem!

7For uten årsak har de lønnlig gjort i stand sin garngrav* for mig, uten årsak har de gravd en grav for mitt liv.

8La ødeleggelse komme over ham, uten at han merker det, og la hans garn som han lønnlig har utlagt, fange ham, la ham falle i det til sin ødeleggelse!

9Da skal min sjel glede sig i Herren, fryde sig i hans frelse;

10alle mine ben skal si: Herre, hvem er som du, du som frir den elendige fra den som er ham for sterk, og den elendige og fattige fra den som plyndrer ham?

11Der opstår urettferdige vidner, de spør mig om det jeg ikke vet.

12De gjengjelder mig godt med ondt; min sjel er forlatt.

13Og jeg, jeg klædde mig i sørgeklær, da de var syke; jeg plaget min sjel med faste, og min bønn vendte tilbake til min barm*.

14Jeg gikk omkring, som om det var min venn, min bror; jeg gikk nedbøiet i sørgeklær som en som sørger over sin mor.

15Men nu da jeg vakler, gleder de sig og flokker sig sammen; skarns-folk flokker sig om mig uten at jeg visste det; de sønderriver* og hviler ikke.

16Som skamløse som spotter for et stykke brød, skjærer de tenner imot mig.

17Herre, hvor lenge vil du se til? Fri min sjel ut fra deres ødeleggelser, mitt eneste fra de unge løver.

18Jeg vil prise dig i en stor forsamling, love dig blandt meget folk.

19La ikke dem glede sig over mig, som uten grunn er mine fiender! La ikke dem som hater mig uten årsak, blinke med øiet!

20For de taler ikke fred, men optenker svik mot de stille i landet.

21Og de lukker sin munn vidt op imot mig, de sier: Ha, ha! Der ser vårt øie!

22Du ser det, Herre, ti ikke! Herre, vær ikke langt borte fra mig!

23Våkn op og bli våken for å gi mig rett, min Gud og Herre, for å føre min sak!

24Døm mig efter din rettferdighet, Herre min Gud, og la dem ikke glede sig over mig!

25La dem ikke si i sitt hjerte: Ha! Efter ønske! La dem ikke si: Vi har opslukt ham!

26La alle dem få skam og bli til skamme som gleder sig ved min ulykke! La dem som ophøier sig over mig, klæs i skam og skjensel!

27La dem juble og glede sig som unner mig min rett, og la dem alltid si: Høilovet være Herren, som unner sin tjener at det går ham vel!

28Da skal min tunge synge om din rettferdighet, hele dagen om din pris.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 34
Top of Page
Top of Page