Salmenes 37
Norsk (1930)
1Av David. La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over dem som gjør urett!

2For som gresset blir de hastig avskåret, og som grønne urter visner de bort.

3Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet!

4Og gled dig i Herren! Så skal han gi dig hvad ditt hjerte attrår.

5Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det;

6han skal la din rettferdighet gå frem som lyset og din rett som middagens lys.

7Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

8Lat av fra vrede og la harme fare, la ikke din vrede optendes! Det fører bare til det som ondt er.

9For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet.

10Og om en liten stund, så er den ugudelige ikke mere, og akter du på hans sted, så er han borte.

11Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred.

12Den ugudelige optenker ondt imot den rettferdige og skjærer tenner imot ham.

13Herren ler av ham; for han ser at hans dag kommer.

14De ugudelige drar sverdet og spenner sin bue for å felle den elendige og fattige og slå dem ihjel som vandrer opriktig.

15Deres sverd skal komme i deres eget hjerte, og deres buer skal sønderbrytes.

16Bedre er det lille som den rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom.

17For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter de rettferdige.

18Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid.

19De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og i hungerens dager skal de mettes.

20For de ugudelige skal gå til grunne og Herrens fiender som engenes blomsterskrud; de skal forsvinne, som røk skal de forsvinne.

21Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir.

22For de han* velsigner, skal arve landet, men de han forbanner, skal utryddes.

23Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei.

24Når han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd.

25Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød.

26Den hele dag forbarmer han sig og låner ut, og hans avkom blir velsignet.

27Vik fra ondt og gjør godt! Så skal du bli boende* til evig tid.

28For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

29De rettferdige skal arve landet og bo i det evindelig.

30Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge sier hvad rett er.

31Hans Guds lov er i hans hjerte, hans trin vakler ikke.

32Den ugudelige lurer på den rettferdige og søker å drepe ham;

33Herren overlater ham ikke i hans hånd, og fordømmer ham ikke når han blir dømt.

34Bi på Herren og ta vare på hans vei! Så skal han ophøie dig til å arve landet; du skal se på at de ugudelige utryddes.

35Jeg så en ugudelig som var veldig og utbredte sig som et grønt tre som ikke er flyttet;

36men han forsvant, og se, han var ikke mere, og jeg søkte efter ham, men han fantes ikke.

37Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid;

38men overtrederne skal tilintetgjøres alle sammen, de ugudeliges fremtid skal avskjæres.

39Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid.

40Og Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 36
Top of Page
Top of Page