Salmerne 149
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Halleluja! Syng HERREN en ny Sang, hans Pris i de frommes Forsamling!1Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling! 1Halleluja! Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling.
2Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn,2Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge! 2Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.
3de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer;3De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar. 3Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom.
4thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.4For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse. 4Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.
DANNORSVE
5De fromme skal juble med Ære, synge paa deres Lejer med Fryd,5De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie. 5De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.
6med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Haand6Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd, 6Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,
7for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene,7for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene, 7för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan,
8for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern8for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd, 8för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor,
9og fuldbyrde paa dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja!9for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja! 9för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 148
Top of Page
Top of Page