1 Mosebok 25:6
Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, gav han gaver og lot dem, mens han enn levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover, til Østerland.
Bibelen Kunnskap Treasury

concubines.

1 Mosebok 25:1
Og Abraham tok sig atter en hustru; hun hette Ketura.

1 Mosebok 16:3
Så tok Sarai, Abrams hustru, og lot Abram, sin mann, få egypterkvinnen Hagar, som var hennes trælkvinne, til hustru; da var det ti år siden Abram hadde bosatt sig i Kana'ans land.

1 Mosebok 30:4,9
Så gav hun sin trælkvinne Bilha til hustru, og Jakob gikk inn til henne. …

1 Mosebok 32:22
samme natt stod han op og tok sine hustruer og de to trælkvinner og sine elleve sønner og gikk over Jabboks vadested.

1 Mosebok 35:22
Og mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk avsted og lå hos Bilha, sin fars medhustru; og Israel fikk høre om det - Jakob hadde tolv sønner.

Dommernes 19:1,2,4
På denne tid da det ingen konge fantes i Israel, var det en mann av Levi stamme som opholdt sig som fremmed langt inne på Efra'imfjellet. Han tok sig en medhustru fra Betlehem i Juda. …

gifts.

Salmenes 17:14,15
fra menneskene med din hånd, Herre, fra denne verdens mennesker, som har sin del i livet, og hvis buk du fyller med dine skatter, som er rike på sønner og efterlater sin overflod til sine barn. …

Matteus 5:45
forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Lukas 11:11-13
Men hvem av eder som er far, vil gi sin sønn en sten når han ber om brød, eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken, …

Apostlenes-gjerninge 14:17
enda han ikke lot sig uten vidnesbyrd, idet han gjorde godt, gav eder regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet eders hjerter med føde og glede.

sent.

1 Mosebok 21:14
Da stod Abraham tidlig op om morgenen og tok brød og en skinnsekk med vann og gav Hagar og la det på hennes skulder; han gav henne også gutten med og lot henne fare. Og hun gikk avsted og for vill i Be'erseba-ørkenen.

east country.

Dommernes 6:3
Hver gang Israel hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og Østens barn og drog op mot dem;

Jobs 1:1,3
I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde. …

Lenker
1 Mosebok 25:6 Interlineært1 Mosebok 25:6 flerspråkligGénesis 25:6 SpanskGenèse 25:6 Fransk1 Mose 25:6 Tyske1 Mosebok 25:6 ChineseGenesis 25:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 25:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden