1 Mosebok 6:5
Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag.
Bibelen Kunnskap Treasury

God.

1 Mosebok 13:13
Men mennene i Sodoma var onde og syndet storlig mot Herren.

1 Mosebok 18:20,21
Og Herren sa: Ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær. …

Salmenes 14:1-4
Til sangmesteren; av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt. …

Salmenes 53:2
Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om der er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

Romerne 1:28-31
Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: …

Romerne 3:9-19
Hvad da? har vi nogen fordel? Nei, aldeles ikke; vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd, …

every imagination.

1 Mosebok 8:21
Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.

5 Mosebok 29:19
nogen som når han hører dette eds-sambånds ord, priser sig lykkelig og tenker at det skal gå ham vel om han enn følger sitt eget hårde hjerte. For da kommer det vannrike land til å gå til grunne sammen med det tørstige*.

Jobs 15:16
langt mindre da en vederstyggelig, en fordervet, en mann som drikker urett som vann*.

Salomos Ordsprog 6:18
et hjerte som legger op onde råd, føtter som haster til det onde,

Predikerens 7:29
Se, dette er det eneste jeg har funnet ut, at Gud skapte mennesket som det skulde være, men de søker mange kunster.

Predikerens 9:3
Det er en ond ting ved alt det som hender under solen, at det går alle likedan, og så er også menneskenes hjerte fullt av det som ondt er, og det er uforstand i deres hjerte, så lenge de lever, og siden går det avsted til de døde;

Jeremias 17:9
Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Esekiel 8:9,12
Og han sa til mig: Gå inn og se de fæle vederstyggeligheter som de gjør der! …

Matteus 15:19
For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse.

Markus 7:21-23
For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord, …

Efeserne 2:1-3
Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, …

Titus 3:3
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

thoughts.

Jeremias 4:14
Tvett ondskapen av ditt hjerte, Jerusalem, så du kan bli frelst! Hvor lenge skal dine syndige tanker bo i ditt indre?

continually.

Lenker
1 Mosebok 6:5 Interlineært1 Mosebok 6:5 flerspråkligGénesis 6:5 SpanskGenèse 6:5 Fransk1 Mose 6:5 Tyske1 Mosebok 6:5 ChineseGenesis 6:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 6:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden