Jobs 35:9
Over de mange undertrykkelser klager de; de skriker om hjelp mot de mektiges arm.
Bibelen Kunnskap Treasury

they make

Jobs 24:12
Fra byen lyder døendes stønn, og de hårdt sårede skriker om hjelp; men Gud enser ikke slik urett.

Jobs 34:28
forat de skulde la de fattiges skrik komme for ham, forat han skulde høre de undertryktes rop.

2 Mosebok 2:23
Da lang tid var gått, døde kongen i Egypten, og Israels barn sukket over sin trældom og klaget; og deres rop over trældommen steg op til Gud.

2 Mosebok 3:7,9
Og Herren sa: Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene; jeg vet hvad de lider. …

Nehemias 5:1-5
Men det reiste sig et stort skrik fra folket og deres hustruer mot deres jødiske brødre. …

Salmenes 12:5
For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

Salmenes 43:2
Send ditt lys og din sannhet, la dem lede mig, la dem føre mig til ditt hellige berg og til dine boliger,

Salmenes 55:2,3
Gi akt på mig og svar mig! Mine sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må stønne, …

Salmenes 56:1,2
Til sangmesteren; efter Den målløse due på de fjerne steder*; av David; en gyllen sang da filistrene grep ham i Gat**.…

Lukas 18:3-7
Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: Hjelp mig til å få rett over min motstander! …

the arm

Jobs 40:9
Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?

Salmenes 10:15
Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den!

Lenker
Jobs 35:9 InterlineærtJobs 35:9 flerspråkligJob 35:9 SpanskJob 35:9 FranskHiob 35:9 TyskeJobs 35:9 ChineseJob 35:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jobs 35:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden