Salomos Ordsprog 15:9
Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men den som jager efter rettferdighet, elsker han.
Bibelen Kunnskap Treasury

the way

Salomos Ordsprog 4:19
De ugudeliges vei er som det dype mørke; de vet ikke hvad de snubler over.

Salomos Ordsprog 21:4,8
Stolte øine og overmodig hjerte - de ugudeliges lampe blir dem til synd.…

Salmenes 1:6
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Salmenes 146:8,9
Herren åpner de blindes øine, Herren opreiser de nedbøiede, Herren elsker de rettferdige, …

Matteus 7:13
Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

Jeremias 44:4
Og jeg sendte alle mine tjenere, profetene, til eder tidlig og sent og sa: Gjør ikke denne vederstyggelige ting som jeg hater!

Habakuk 1:13
Du som er ren av øine, så du ikke kan se på ondt* og ikke er i stand til å skue på elendighet**! Hvorfor ser du på troløse, hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er rettferdigere enn han?

he loveth

Salomos Ordsprog 21:21
Den som jager efter rettferdighet og miskunnhet, han skal finne liv, rettferdighet og ære.

Esaias 26:7
Den rettferdiges sti er jevn; du jevner den rettferdiges vei.

Esaias 51:1,7
Hør på mig, I som jager efter rettferdighet, I som søker Herren! Se på det fjell som I er hugget ut av, og på den brønn som I er gravd ut av! …

Hoseas 6:3
Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden.

1 Timoteus 6:11
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Lenker
Salomos Ordsprog 15:9 InterlineærtSalomos Ordsprog 15:9 flerspråkligProverbios 15:9 SpanskProverbes 15:9 FranskSprueche 15:9 TyskeSalomos Ordsprog 15:9 ChineseProverbs 15:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salomos Ordsprog 15:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden