5.Mosebog 14
Dansk (1917 / 1931)
1HERREN eders Guds Børn er I, derfor maa I ikke indridse Mærker paa eder eller afrage Haaret over Panden for de dødes Skyld. 2Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud, og dig har HERREN udvalgt til at være hans Ejendomsfolk blandt alle Folk paa Jorden.

3Du maa ikke spise noget, som er en Vederstyggelighed. 4De Dyr, I maa spise, er følgende: Okser, Faar og Geder, 5Hjorte, Gazeller, Antiloper, Stenbukke, Disjonantiloper, Oryksantiloper og Vildgeder. 6Og alt det Kvæg, som har spaltede Klove, begge Klove helt spaltede, og tygger Drøv, det Kvæg maa I spise. 7Men følgende maa I ikke spise af dem, der tygger Drøv, og af dem, der har Klovene helt spaltede: Kamelen, Haren og Klippegrævlingen, thi de tygger vel Drøv, men har ikke Klove; de skal være eder urene; 8ej heller Svinet, thi det har vel Klove, men tygger ikke Drøv; det skal være eder urent. Deres Kød maa I ikke spise, og ved deres Aadsler maa I ikke røre.

9Af alt, hvad der lever i Vandet, maa I spise følgende: Alt, hvad der har Finner og Skæl, maa I spise. 10Men intet, der ikke har Finner og Skæl, maa I spise; det skal være eder urent.

11Alle rene Fugle maa I spise. 12Men følgende Fugle maa I ikke spise: Ørnen, Lammegribben, Havørnen, 13Glenten, de forskellige Arter af Falke, 14alle de forskellige Arter af Ravne, 15Strudsen, Takmasfuglen, Maagen, de forskellige Arter af Høge, 16Uglen, Hornuglen, Tinsjemetfuglen, 17Pelikanen, Aadselgribben, Fiskepelikanen, 18Storken, de forskellige Arter af Hejrer, Hærfuglen og Flagermusen. 19Alt vinget Kryb skal være eder urent og maa ikke spises. 20Men alle rene Fugle maa I spise.

21I maa ikke spise noget selvdødt Dyr. Du kan give det til den fremmede inden dine Porte, at han kan spise det, eller du kan sælge det til en Udlænding. Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud. Du maa ikke koge et Kid i dets Moders Mælk.

22Du skal give Tiende af al din Afgrøde, der vokser paa Marken, Aar for Aar; 23og for HERREN din Guds Aasyn, paa det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Smaakvæg, for at du kan lære at frygte HERREN din Gud alle Dage. 24Men naar Vejen er dig for lang, saa du ikke kan bringe det derhen, eftersom det Sted, HERREN din Gud udvælger for der at stedfæste sit Navn, ligger for langt borte fra dig, fordi HERREN din Gud velsigner dig, 25saa skal du gøre det i Penge og pakke Pengene ind og tage dem med og drage til det Sted, HERREN din Gud udvælger, 26og du skal for Pengene købe alt, hvad dit Hjerte begærer, Hornkvæg og Smaakvæg, Vin og stærk Drik og alt, hvad du har Lyst til, og nyde det der for HERREN din Guds Aasyn og være glad sammen med din Husstand. 27Og Leviten inden dine Porte maa du ikke glemme; thi han har ikke Arvelod og Del som du.

28Men hver Gang der er gaaet tre Aar, skal du tage al Tienden af din Afgrøde i det Aar og samle den inden dine Porte, 29saa at Leviten, der jo ikke har Arvelod og Del som du, og den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte kan komme og spise sig mæt deraf; det skal du gøre, for at HERREN din Gud maa velsigne dig i al den Gerning, du tager dig for.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Deuteronomy 13
Top of Page
Top of Page