Salmerne 108
Dansk (1917 / 1931)
1En Sang. En Salme af David. (2) Mit Hjerte er trøstigt, Gud, mit Hjerte er trøstigt; jeg vil synge og lovprise dig, vaagn op, min Ære!

2Harpe og Citer, vaagn op, jeg vil vække Morgenrøden.

3Jeg vil takke dig, HERRE, blandt Folkeslag, lovprise dig blandt Folkefærd;

4thi din Miskundhed naar til Himlen, din Sandhed til Skyerne.

5Løft dig, o Gud, over Himlen, din Herlighed være over al Jorden!

6Til Frelse for dine elskede hjælp med din højre, bønhør os!

7Gud talede i sin Helligdom: »Jeg vil udskifte Sikem med Jubel, udmaale Sukkots Dal;

8mit er Gilead, mit er Manasse, Efraim er mit Hoveds Værn, Juda min Herskerstav,

9Moab min Vaskeskaal, paa Edom kaster jeg min Sko, over Filisterland jubler jeg.«

10Hvo bringer mig til den befæstede By, hvo leder mig hen til Edom?

11Har du ikke, Gud, stødt os fra dig? Du ledsager ej vore Hære.

12Giv os dog Hjælp mod Fjenden! Blændværk er Menneskers Støtte.

13Med Gud skal vi øve vældige Ting, vore Fjender træder han ned!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 107
Top of Page
Top of Page