1 Samuels 8
Norsk (1930)
1Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. 2Hans førstefødte sønn hette Joel og hans annen sønn Abia; de dømte i Be'erseba. 3Men hans sønner vandret ikke på hans veier, men søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøide retten.

4Da samlet alle Israels eldste sig og kom til Samuel i Rama. 5Og de sa til ham: Nu er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier; så sett nu en konge over oss til å dømme oss, som alle folkene har! 6Men det ord gjorde Samuel ondt, da de sa: Gi oss en konge til å dømme oss! Og Samuel bad til Herren. 7Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hvad de sier til dig! For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. 8Som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem op fra Egypten, til den dag idag, idet de forlot mig og tjente andre guder, således gjør de nu også mot dig. 9Men lyd nu deres ord! Du må bare alvorlig vidne for dem og foreholde dem hvorledes han vil bære sig at den konge som kommer til å råde over dem.

10Så sa Samuel alle Herrens ord til folket som krevde en konge av ham. 11Han sa: Således vil han bære sig at den konge som kommer til å råde over eder: Eders sønner vil han ta og sette dem til å stelle med sin vogn og sine hester, og de skal løpe foran hans vogn, 12Og han vil sette dem til høvdinger over tusen og høvdinger over femti og til å pløie hans akrer og høste hans avling og til å gjøre hans krigsredskaper og hans kjøretøi. 13Eders døtre vil han ta og sette til å lage salver og til å koke og bake for ham. 14Eders beste jorder og vingårder og oljehaver vil han ta og gi sine tjenere. 15Og av eders akrer og eders vingårder vil han ta tiende og gi sine hoffmenn og sine tjenere. 16Eders træler og eders trælkvinner og eders beste unge menn og eders asener vil han ta og bruke til sitt arbeid. 17Av eders småfe vil han ta tiende, og I selv skal være hans træler. 18Da skal I en dag rope til Herren for den konges skyld som I har kåret eder; men den dag skal Herren ikke svare eder.

19Men folket vilde ikke høre på Samuel, de sa: Nei, vi vil ha en konge over oss. 20Vi vil være som alle de andre folk; vår konge skal dømme oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. 21Da Samuel hadde hørt alle folkets ord, bar han dem frem for Herren. 22Og Herren sa til Samuel: Lyd deres ord og sett en konge over dem! Så sa Samuel til Israels menn: Gå hjem hver til sin by!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Samuel 7
Top of Page
Top of Page