Esaias 21
Norsk (1930)
1Utsagn om Havørkenen*. Som stormvinder i ørkenen farer frem, kommer det fra ørkenen, fra det forferdelige land.

2Et hårdt syn er mig kunngjort: Røveren røver og ødeleggeren ødelegger. Dra op, Elam*! Treng på, Media! Hvert sukk gjør jeg ende på.

3Derfor er mine lender fulle av smerte, veer har grepet mig, som den fødendes veer; jeg vrir mig så jeg ikke kan høre; jeg er forferdet så jeg ikke kan se.

4Mitt sinn er forvirret, redsel har forferdet mig; aftenen, som var min lyst, har han* gjort til redsel for mig.

5De dekker bordet, vakten våker, de eter og drikker - op, I høvdinger, smør skjoldene!

6For så sa Herren til mig: Gå og still vaktmannen ut! Det han ser, skal han melde.

7Og ser han et tog av ryttere, par efter par, et tog av asener, et tog av kameler, da skal han gi akt, gi nøie akt.

8Da ropte han som en løve: Herre, på vakt står jeg alltid om dagen, og på min post er jeg stilt hver en natt;

9men se der! Der kommer et tog av ridende menn, par av ryttere! - Og han tok til orde og sa: Falt, falt er Babel, og alle dets guders billeder har han* knust og kastet til jorden.

10Du mitt knuste, mitt gjennemtreskede folk! Det jeg har hørt av Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, har jeg kunngjort for eder.

11Utsagn om Duma*. Til mig roper de fra Se'ir: Vekter! Hvor langt er det på natten? Vekter! Hvor langt er det på natten?

12Vekteren svarer: Det kommer morgen, men også natt; vil I spørre*, så spør - kom igjen!

13Utsagn mot Arabia. I skogen i Arabia skal I overnatte, I karavaner av dedanitter!

14Ut til de tørste fører de vann; de som bor i Temas land, kommer de flyktende i møte med brød;

15for de flykter for sverdet, for det dragne sverd og den spente bue og for krigens trykk.

16For så har Herren sagt til mig: Om et år, således som en dagarbeider regner året, skal det være forbi med all Kedars herlighet. 17Og tallet på de buer som levnes Kedars helter, skal bli lite; for Herren, Israels Gud, har talt.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Isaiah 20
Top of Page
Top of Page