Salmenes 146
Norsk (1930)
1Halleluja! Min sjel, lov Herren!

2Jeg vil love Herren så lenge jeg lever; jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.

3Sett ikke eders lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse!

4Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord; på den samme dag er det forbi med hans tankes råd.

5Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud,

6som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,

7som hjelper de undertrykte til deres rett, som gir de hungrige brød. Herren løser de bundne,

8Herren åpner de blindes øine, Herren opreiser de nedbøiede, Herren elsker de rettferdige,

9Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.

10Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 145
Top of Page
Top of Page