Salmenes 145
Norsk (1930)
1En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid.

2Hver dag vil jeg love dig, og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid.

3Herren er stor og høilovet, og hans storhet er uransakelig.

4En slekt skal lovprise for den annen dine gjerninger, og dine veldige gjerninger skal de forkynne.

5På din majestets herlighet og ære og på dine undergjerninger vil jeg grunde.

6Og om dine sterke og forferdelige gjerninger skal de tale, og dine store gjerninger vil jeg fortelle.

7Minneord om din store godhet skal de la strømme ut og synge med fryd om din rettferdighet.

8Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet.

9Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger.

10Alle dine gjerninger skal prise dig, Herre, og dine fromme skal love dig.

11Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om ditt velde,

12for å kunngjøre for menneskenes barn dine veldige gjerninger og ditt rikes herlighet og ære.

13Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

14Herren støtter alle dem som faller, og opreiser alle nedbøiede.

15Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid.

16Du oplater din hånd og metter alt levende med velbehag*.

17Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger.

18Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.

19Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem.

20Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han.

21Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn evindelig og alltid.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 144
Top of Page
Top of Page