Salmenes 27
Norsk (1930)
1Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

2Når ugjerningsmenn nærmer sig imot mig for å opsluke mig, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv.

3Om en hær leirer sig imot mig, frykter ikke mitt hjerte; om krig reiser sig imot mig, enda er jeg trygg.

4Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel.

5For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op.

6Og nu skal mitt hode opløfte sig over mine fiender rundt omkring mig, og jeg vil ofre jubeloffere i hans telt, jeg vil prise og lovsynge Herren.

7Hør, Herre, høit roper jeg, og vær mig nådig og svar mig!

8Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn.

9Skjul ikke ditt åsyn for mig, bortstøt ikke i vrede din tjener! Min hjelp har du vært. Kast mig ikke bort og forlat mig ikke, min frelses Gud!

10For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig op.

11Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld!

12Overgi mig ikke til mine fienders mordlyst! for falske vidner står op imot mig, og menn som fnyser av vold.

13O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! -

14Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 26
Top of Page
Top of Page