Salmenes 79
Norsk (1930)
1En salme av Asaf. Gud! Hedninger har trengt inn i din arv, de har gjort ditt hellige tempel urent, de har gjort Jerusalem til grushoper.

2De har gitt dine tjeneres lik til føde for himmelens fugler, dine helliges kjøtt til ville dyr.

3De har utøst deres blod som vann rundt omkring Jerusalem, og der var ingen som la dem i graven.

4Vi er blitt til skam for våre naboer, til spott og hån for dem som er omkring oss.

5Hvor lenge, Herre, vil du være vred evindelig? Hvor lenge skal din nidkjærhet brenne som ild?

6Utøs din harme over hedningene, som ikke kjenner dig, og over de riker som ikke påkaller ditt navn!

7For de har fortært Jakob og lagt hans bolig øde.

8Tilregn oss ikke våre forfedres misgjerninger! La din miskunn snarlig komme oss i møte, for vi er såre elendige!

9Hjelp oss, vår frelses Gud, for ditt navns æres skyld, og fri oss og forlat oss våre synder for ditt navns skyld!

10Hvorfor skal hedningene si: Hvor er deres Gud? La det for våre øine kjennes blandt hedningene at dine tjeneres utøste blod blir hevnet,

11la den fangnes sukk komme for ditt åsyn, la dødens barn bli i live efter din arms styrke,

12og betal våre naboer syvfold i deres fang den hån som de har hånet dig med, Herre!

13Og vi, ditt folk og den hjord du før, vi vil love dig evindelig; fra slekt til slekt vil vi fortelle din pris.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 78
Top of Page
Top of Page