Matteus 5:43
I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende.
Bibelen Kunnskap Treasury

Thou.

Matteus 19:19
hedre din far og din mor, og: du skal elske din næste som dig selv.

Matteus 22:39,40
Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. …

3 Mosebok 19:18
Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.

Markus 12:31-34
Det annet, som er like så stort, er dette: Du skal elske din næste som dig selv. Større enn disse er intet annet bud. …

Lukas 10:27-29
Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din næste som dig selv. …

Romerne 13:8-10
Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven. …

Galaterne 5:13,14
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet! …

Jakobs 2:8
Visselig, dersom I opfyller den kongelige lov efter Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, da gjør I vel;

and hate.

2 Mosebok 17:14-16
Og Herren sa til Moses: Skriv dette op i en bok, så I kommer det i hu, og prent det i Josvas ører! For jeg vil aldeles utslette minnet om Amalek over hele jorden. …

5 Mosebok 23:6
Du skal aldri i dine levedager søke deres velferd og lykke.

5 Mosebok 25:17
Kom i hu hvad Amalek gjorde mot dig på veien, da I drog ut av Egypten,

Salmenes 41:10
Men du, Herre, vær mig nådig og hjelp mig op! Så vil jeg gjengjelde dem.

Salmenes 139:21,22
Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig? …

Lenker
Matteus 5:43 InterlineærtMatteus 5:43 flerspråkligMateo 5:43 SpanskMatthieu 5:43 FranskMatthaeus 5:43 TyskeMatteus 5:43 ChineseMatthew 5:43 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:42
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden