Matteus 5:42
Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig.
Bibelen Kunnskap Treasury

Matteus 25:35-40
For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig; …

5 Mosebok 15:7-14
Når det er en fattig hos dig, blandt dine brødre i nogen av byene i det land som Herren din Gud gir dig, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror; …

Jobs 31:16-20
Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øine tæres bort? …

Salmenes 37:21,25,26
Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir. …

Salmenes 112:5-9
Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen. …

Salomos Ordsprog 3:27,28
Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!…

Salomos Ordsprog 11:24,25
Den ene strør ut og får ennu mere; den andre holder tilbake mere enn rett er, og det blir dog bare fattigdom.…

Salomos Ordsprog 19:17
Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.

Predikerens 11:1,2,6
Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen. …

Esaias 58:6-12
Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at I løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? …

Daniel 4:27
Derfor, konge, la mitt råd tekkes dig, og løs dig fra dine synder ved rettferdighet og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot ulykkelige, om din lykke skal bli varig.

Lukas 6:30-36
Gi hver den som ber dig, og om en tar fra dig det som ditt er, da krev det ikke igjen! …

Lukas 11:41
Men gi det som er inneni, til almisse, og se, da er alt rent for eder.

Lukas 14:12-14
Han sa også til den som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, forat ikke de skal be dig igjen, så du får gjengjeld! …

Romerne 12:20
Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode.

2 Korintierne 9:6-15
Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. …

1 Timoteus 6:17-19
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, …

Hebreerne 6:10
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

Hebreerne 13:16
Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

Jakobs 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

Jakobs 2:15,16
Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, …

1 Johannes 3:16-18
På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene. …

Lenker
Matteus 5:42 InterlineærtMatteus 5:42 flerspråkligMateo 5:42 SpanskMatthieu 5:42 FranskMatthaeus 5:42 TyskeMatteus 5:42 ChineseMatthew 5:42 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:41
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden