Matthæus 9:8
Men da Skarerne saa det, frygtede de og priste Gud, som havde givet Menneskene en saadan Magt.
Krydshenvisninger
Matthæus 5:16
Lader saaledes eders Lys skinne for Menneskene, at de maa se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene.

Matthæus 9:7
Og han stod op og gik bort til sit Hus.

Matthæus 15:31
saa at Skaren undrede sig, da de saa, at stumme talte, Krøblinge bleve raske, lamme gik, og blinde saa; og de priste Israels Gud.

Markus 2:12
Og han stod op og tog straks Sengen og gik ud for alles Øjne, saa de alle bleve forfærdede og priste Gud og sagde: »Aldrig have vi set noget saadant.«

Lukas 2:20
Og Hyrderne vendte tilbage, idet de priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, saaledes som der var talt til dem.

Lukas 5:25
Og han stod straks op for deres Øjne og tog det, som han laa paa, og gik hen til sit Hus og priste Gud.

Lukas 5:26
Og Forfærdelse betog alle, og de priste Gud; og de bleve fulde af Frygt og sagde: »Vi have i Dag set utrolige Ting.«

Lukas 7:16
Men Frygt betog alle, og de priste Gud og sagde: »Der er en stor Profet oprejst iblandt os, og Gud har besøgt sit Folk.«

Lukas 13:13
Og han lagde Hænderne paa hende; og straks rettede hun sig op og priste Gud.

Lukas 17:15
Men en af dem vendte tilbage, da han saa, at han var helbredt, og priste Gud med høj Røst.

Lukas 17:18
Fandtes der ingen, som vendte tilbage for at give Gud Ære, uden denne fremmede?«

Lukas 18:43
Og straks blev han seende, og han fulgte ham og priste Gud; og hele Folket lovpriste Gud, da de saa det.

Lukas 23:47
Men da Høvedsmanden saa det, som skete, gav han Gud Æren og sagde: »I Sandhed, dette Menneske var retfærdigt.«

Johannes 15:8
Derved er min Fader herliggjort, at I bære megen Frugt, og I skulle blive mine Disciple.

Apostlenes G. 4:21
Men de truede dem end mere og løslode dem, da de ikke kunde udfinde, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi alle priste Gud for det, som var sket.

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Apostlenes G. 21:20
Men da de hørte dette, priste de Gud og de sagde til ham: »Broder! du ser, hvor mange Tusinder der er af Jøderne, som have antaget Troen, og de ere alle nidkære for Loven.

2.Korinther 9:13
naar de ved det prøvede Sind, som denne Ydelse viser, bringes til at prise Gud for Lydigheden i eders Bekendelse til Kristi Evangelium og for Oprigtigheden i eders Samfund med dem og med alle,

Galaterne 1:24
og de priste Gud for mig.

1.Peter 2:12
saa I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gerninger, som de faa at se, kunne prise Gud paa Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som Ugerningsmænd.

Links
Matthæus 9:8 InterlinearMatthæus 9:8 FlersprogedeMateo 9:8 SpanskMatthieu 9:8 FranskeMatthaeus 9:8 TyskMatthæus 9:8 KinesiskMatthew 9:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 9:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden