Salmerne 91:2
siger til HERREN: Min Tilflugt, min Klippeborg, min Gud, paa hvem jeg stoler.
Krydshenvisninger
Salmerne 14:6
Gør kun den armes Raad til Skamme, HERREN er dog hans Tilflugt.

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 25:2
min Gud, jeg stoler paa dig, lad mig ikke beskæmmes, lad ej mine Fjender fryde sig over mig.

Salmerne 31:3
thi du er min Klippe og Borg. For dit Navns Skyld lede og føre du mig,

Salmerne 56:4
og med Guds Hjælp skal jeg prise hans Ord. Jeg stoler paa Gud, jeg frygter ikke, hvad kan Kød vel gøre mig?

Salmerne 91:9
(thi du, HERRE, er min Tilflugt) den Højeste tog du til Bolig.

Salmerne 94:22
HERREN er dog mit Bjærgested, min Gud er min Tilflugtsklippe;

Salmerne 142:5
HERRE, jeg raaber til dig og siger: Du er min Tilflugt, min Del i de levendes Land!

Salmerne 144:2
min Miskundhed og min Fæstning, min Klippeborg, min Frelser, mit Skjold og den, jeg lider paa, som underlægger mig Folkeslag!

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Jeremias 16:19
Herre, min Styrke, mit Værn, min Tilflugt i Nødens Stund! Til dig skal Folkeslag komme fra den vide Jord og sige: »Vore Fædre arved kun Løgn, Afguder, ingen af dem hjælper.

Links
Salmerne 91:2 InterlinearSalmerne 91:2 FlersprogedeSalmos 91:2 SpanskPsaume 91:2 FranskePsalm 91:2 TyskSalmerne 91:2 KinesiskPsalm 91:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 91:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden