5.Mosebog 14
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN eders Guds Børn er I, derfor maa I ikke indridse Mærker paa eder eller afrage Haaret over Panden for de dødes Skyld.1I er Herrens, eders Guds barn; I skal ikke skjære eder i eders kjøtt og ikke rake eder skallet over pannen av sorg over en avdød; 1I ären Herrens, eder Guds, barn. I skolen icke rista några märken på eder eller göra eder skalliga ovanför pannan för någon död;
2Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud, og dig har HERREN udvalgt til at være hans Ejendomsfolk blandt alle Folk paa Jorden.2for et hellig folk er du for Herren din Gud, og dig har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være ham et eiendomsfolk. 2ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.
3Du maa ikke spise noget, som er en Vederstyggelighed.3Du skal ikke ete noget som er en vederstyggelighet. 3Du skall icke äta något som är en styggelse.
4De Dyr, I maa spise, er følgende: Okser, Faar og Geder,4Dette er de firføtte dyr som I kan ete: oksen, fåret og gjeten, 4Dessa äro de fyrfotadjur som I fån äta: fäkreatur, får och getter, hjort,
DANNORSVE
5Hjorte, Gazeller, Antiloper, Stenbukke, Disjonantiloper, Oryksantiloper og Vildgeder.5hjorten og rådyret og dådyret og stenbukken og fjellgjeten og villoksen og villgjeten. 5gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer,
6Og alt det Kvæg, som har spaltede Klove, begge Klove helt spaltede, og tygger Drøv, det Kvæg maa I spise.6Alle de firføtte dyr som har klover og har dem tvekløvd helt igjennem, og som tygger drøv, dem kan I ete. 6alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna i två hälfter, och som idissla; sådana fyrfotadjur fån I äta.
7Men følgende maa I ikke spise af dem, der tygger Drøv, og af dem, der har Klovene helt spaltede: Kamelen, Haren og Klippegrævlingen, thi de tygger vel Drøv, men har ikke Klove; de skal være eder urene;7Det er bare disse I ikke skal ete blandt dem som tygger drøv, og blandt dem som har klover som er kløvd helt igjennem: kamelen og haren og fjellgrevlingen, for de tygger vel drøv, men har ikke klover, de skal være urene for eder, 7Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava genomkluvna klövar: kamelen, haren och klippdassen, ty de idissla väl, men de hava icke klövar, de skola gälla för eder som orena;
8ej heller Svinet, thi det har vel Klove, men tygger ikke Drøv; det skal være eder urent. Deres Kød maa I ikke spise, og ved deres Aadsler maa I ikke røre.8og svinet, for det har vel klover, men tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre. 8svinet, ty det har väl klövar, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar.
9Af alt, hvad der lever i Vandet, maa I spise følgende: Alt, hvad der har Finner og Skæl, maa I spise.9Dette kan I ete av alt det som er i vannet: Alt det som har finner og skjell, kan I ete; 9Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det som har fenor och fjäll fån I äta.
DANNORSVE
10Men intet, der ikke har Finner og Skæl, maa I spise; det skal være eder urent.10men alt det som ikke har finner og skjell, skal I ikke ete, det skal være urent for eder. 10Men intet som icke har fenor och fjäll skolen I äta; det skall gälla för eder så som orent.
11Alle rene Fugle maa I spise.11Alle rene fugler kan I ete; 11Alla rena fåglar fån I äta.
12Men følgende Fugle maa I ikke spise: Ørnen, Lammegribben, Havørnen,12men disse fugler skal I ikke ete: landørnen og havørnen og fiskeørnen 12Men dessa fåglar skolen I icke äta: örnen, lammgamen, havsörnen,
13Glenten, de forskellige Arter af Falke,13og kråken og falken, og glenten efter sine arter, 13raafågeln, falken, gladan med dess arter,
14alle de forskellige Arter af Ravne,14og alle ravnene efter sine arter, 14alla slags korpar efter deras arter,
DANNORSVE
15Strudsen, Takmasfuglen, Maagen, de forskellige Arter af Høge,15og strutsen og gjøken og måken, og høken efter sine arter, 15strutsen tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,
16Uglen, Hornuglen, Tinsjemetfuglen,16kattuglen og hubroen og nattravnen 16ugglan, uven tinsemetfågeln,
17Pelikanen, Aadselgribben, Fiskepelikanen,17og pelikanen og gribben og dykkeren 17pelikanen, asgamen, dykfågeln,
18Storken, de forskellige Arter af Hejrer, Hærfuglen og Flagermusen.18og storken, og heiren efter sine arter, og hærfuglen og flaggermusen. 18hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.
19Alt vinget Kryb skal være eder urent og maa ikke spises.19Alt kryp som har vinger, skal være urent for eder, det skal I ikke ete. 19Alla flygande smådjur skola ock gälla för eder såsom orena, de skola icke ätas.
DANNORSVE
20Men alle rene Fugle maa I spise.20Men alt flyvende som er rent, kan I ete. 20Men alla rena flygande djur fån I äta.
21I maa ikke spise noget selvdødt Dyr. Du kan give det til den fremmede inden dine Porte, at han kan spise det, eller du kan sælge det til en Udlænding. Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud. Du maa ikke koge et Kid i dets Moders Mælk.21I skal ikke ete noget selvdødt dyr; du kan gi det til den fremmede som bor hos dig, forat han kan ete det, eller du kan selge det til en utlending; for et hellig folk er du for Herren din Gud. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk. 21I skolen icke äta något självdött; åt främlingen som bo inom dina portar må du giva sådant, och han må äta det; eller ock må du sälja det åt en utlänning. Ty du är ett folk som är helgat HERREN, din Gud. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.
DANNORSVE
22Du skal give Tiende af al din Afgrøde, der vokser paa Marken, Aar for Aar;22Du skal gi tiende av all din avgrøde, av sæden som vokser på marken år for år. 22Tionde skall du giva av all sädesgröda som för vart år växer på din åker,
23og for HERREN din Guds Aasyn, paa det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Smaakvæg, for at du kan lære at frygte HERREN din Gud alle Dage.23Og for Herrens, din Guds åsyn, på det sted han utvelger til å la sitt navn bo der, skal du ete tienden av ditt korn og din most og din olje og det førstefødte av ditt storfe og av ditt småfe, forat du kan lære å frykte Herren din Gud alle dager. 23och du skall äta den inför Herrens, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tionden av din säd, ditt vin och din olja, så ock din förstfödda av dina fäkreatur och din småboskap; ty du skall lära att frukta Herren, din Gud, alltid.
24Men naar Vejen er dig for lang, saa du ikke kan bringe det derhen, eftersom det Sted, HERREN din Gud udvælger for der at stedfæste sit Navn, ligger for langt borte fra dig, fordi HERREN din Gud velsigner dig,24Men hvis veien er dig for lang, så du ikke makter å føre det dit, fordi det sted Herren din Gud utvelger til å la sitt navn bo der, er for langt borte fra dig, og har Herren din Gud velsignet dig rikelig, 24Men om vägen är dig för lång, så att du icke förmår föra det dit, eftersom den plats som Herren, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig -- då nu Herren, din Gud, välsigna dig --
25saa skal du gøre det i Penge og pakke Pengene ind og tage dem med og drage til det Sted, HERREN din Gud udvælger,25så kan du selge det for penger, og pengene skal du knytte inn i et plagg og ta dem med dig til det sted som Herren din Gud utvelger. 25så må du sälja det och knyta in penningarna och taga dem med dig och gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer.
DANNORSVE
26og du skal for Pengene købe alt, hvad dit Hjerte begærer, Hornkvæg og Smaakvæg, Vin og stærk Drik og alt, hvad du har Lyst til, og nyde det der for HERREN din Guds Aasyn og være glad sammen med din Husstand.26For disse penger skal du så kjøpe alt hvad du har lyst til, storfe og småfe og vin og sterk drikk - alt det ditt hjerte attrår - og du skal ete det der for Herrens, din Guds åsyn og være glad, du og ditt hus. 26Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.
27Og Leviten inden dine Porte maa du ikke glemme; thi han har ikke Arvelod og Del som du.27Og levitten som bor hos dig, må du ikke glemme; for han har ingen del eller arv med dig. 27Och leviten som bor inom dina portar skall du då icke glömma bort, ty han har ingen lott eller arvedel jämte dig.
28Men hver Gang der er gaaet tre Aar, skal du tage al Tienden af din Afgrøde i det Aar og samle den inden dine Porte,28Hvert tredje år skal du legge til side hele tienden av din avling i det år og opsamle den i dine byer, 28Vid slutet av vart tredje år skall du avskilja all tionde av vad du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom dina städer.
29saa at Leviten, der jo ikke har Arvelod og Del som du, og den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte kan komme og spise sig mæt deraf; det skal du gøre, for at HERREN din Gud maa velsigne dig i al den Gerning, du tager dig for.29og så skal levitten komme - for han har ingen del eller arv med dig - og den fremmede og den farløse og enken som bor hos dig, og de skal ete og bli mette, forat Herren din Gud må velsigne dig i alt det arbeid du tar dig fore. 29Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller arvedel har jämte dig, så ock främlingen och den faderlöse och änkan som bo inom dina portar; och då skola äta och bliva mätta. Så skall du göra, för att Herren din Gud, må välsigna dig i alla dina händers verk, i allt vad du gör.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Deuteronomy 13
Top of Page
Top of Page