Josva 12
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del:1Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie på østsiden av Jordan, fra Arnon-åen til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst: 1Dessa voro de konungar i landet, som Israels barn slogo, och vilkas land de togo i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, så ock hela Hedmarken på östra sidan:
2Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse,2Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rådet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-åen, fra midten av åen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-åen, som er grensen mot Ammons barn, 2Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon och rådde över landet Aroer vid bäcken Arnons strand och från dalens mitt, samt över ena hälften av Gilead ända till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns,
3og over Arabalavningen indtil Kinnerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd paa hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter;3og over ødemarken inntil østsiden av Kinneret-sjøen og til østsiden av ødemarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene. 3ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.
4og Kong Og af Basan, som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edre'i4Likedan inntok de det land som tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre'i 4Vidare intogo de Ogs område, konungens i Basan, vilken var en av de sista rafaéerna och bodde i Astarot och Edrei.
DANNORSVE
5og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Ma'akatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke.5og rådet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma'akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilhørte Sihon, kongen i Hesbon. 5Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesuréernas och maakatéernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon.
6HERRENS Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENS Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje.6Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slått, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom. 6HERRENS tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa; och HERRENS tjänare Mose hade givit landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.
DANNORSVE
7Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, paa Vestsiden, fra Ba'al-Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Se'ir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger,7Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo på vestsiden av Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se'ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres ættegrener - 7Och följande voro de konungar i landet, som Josua och Israels barn slogo på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanonsdalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. (Josua gav sedan landet till besittning åt Israels stammar, efter deras avdelningar,
8i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, paa Skraaningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne:8i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana'anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land: 8såväl Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna som ock Öknen och Sydlandet, hetiternas, amoréernas, kananéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.)
9Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een;9kongen i Jeriko én, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, én, 9De voro: konungen i Jeriko en, konungen i Ai, som ligger bredvid Betel, en,
10Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een;10kongen i Jerusalem én, kongen i Hebron én, 10konungen i Jerusalem en, konungen i Hebron en,
DANNORSVE
11Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een;11kongen i Jarmut én, kongen Lakis én, 11konungen i Jarmut en, konungen i Lakis en,
12Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een;12kongen i Eglon én, kongen i Geser én, 12konungen i Eglon en, konungen i Geser en,
13Kongen i Debir een; Kongen i Geder een;13kongen i Debir én, kongen i Geder én, 13konungen i Debir en, konungen i Geder en,
14Kongen i Horma een; Kongen i Arad een;14kongen i Horma én, kongen i Arad én, 14konungen i Horma en, konungen i Arad en,
15Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een;15kongen i Libna én, kongen i Adullam én, 15konungen i Libna en, konungen i Adullam en,
DANNORSVE
16Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een;16kongen i Makkeda én, kongen i Betel én, 16konungen i Mackeda en, konungen i Betel en,
17Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een;17kongen i Tappuah én, kongen i Hefer én, 17konungen i Tappua en, konungen i Hefer en,
18Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een;18kongen i Afek én, kongen i Lassaron én, 18konungen i Afek en, konungen i Lassaron en,
19Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een;19kongen i Madon én, kongen i Hasor én, 19konungen i Madon en, konungen i Hasor en,
20Kongen i Sjimron-Meron een; Kongen i Aksjaf een;20kongen i Simron-Meron én, kongen i Aksaf én, 20konungen i Simron-Meron en, konungen i Aksaf en,
DANNORSVE
21Kongen i Ta'anak een; Kongen i Megiddo een;21kongen i Ta'anak én, kongen i Megiddo én, 21konungen i Taanak en, konungen i Megiddo en,
22Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een;22kongen i Kedes én, kongen i Jokneam ved Karmel én, 22konungen i Kedes en, konungen i Jokneam vid Karmel en,
23Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een;23kongen i Dor på Dor-høidene én, kongen over Gojim ved Gilgal én, 23konungen över Dor i Nafat-Dor en, konungen över Goim vid Gilgal en,
24Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger.24kongen i Tirsa én, i alt en og tretti konger. 24konungen i Tirsa en -- tillsammans trettioen konungar.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Joshua 11
Top of Page
Top of Page