Salmenes 140
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; en salme av David. (2) Herre, fri mig ut fra onde mennesker, vokt mig for voldsmenn,

2som tenker ondt ut i hjertet, som hver dag samler sig til krig!

3De skjerper sin tunge som en slange, ormegift er under deres leber. Sela.

4Bevar mig, Herre, for ugudeliges hender, vokt mig for voldsmenn, som tenker på å få mine føtter til fall!

5Overmodige har lagt skjulte feller og rep for mig, de har utspent garn ved siden av veien, de har satt snarer for mig. Sela.

6Jeg sier til Herren: Du er min Gud; vend øret, Herre, til mine inderlige bønners røst!

7Herren, Israels Gud, er min frelses styrke; du dekker mitt hode på rustningens dag.

8Herre, gi ikke den ugudelige hvad han attrår, la ikke hans onde råd få fremgang! De vilde da ophøie sig. Sela.

9Over deres hoder som omgir mig, skal den ulykke komme som deres leber volder.

10Der skal rystes glør ut over dem; i ilden skal han styrte dem, i dype vann, så de ikke skal reise sig.

11En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet; den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag.

12Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet.

13Ja, de rettferdige skal prise ditt navn, de opriktige skal bo for ditt åsyn.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 139
Top of Page
Top of Page