Salmenes 21
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; en salme av David. (2) Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!

2Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.

3For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.

4Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.

5Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.

6For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.

7For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.

8Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.

9Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

10Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn.

11For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget.

12For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn.

13Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 20
Top of Page
Top of Page