4 Mosebok 25:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel;

Dansk (1917 / 1931)
Derfor skal du sige: Se, jeg giver ham min Fredspagt!

Svenska (1917)
Säg fördenskull: Se, jag gör med honom ett fridsförbund;

King James Bible
Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:

English Revised Version
Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:
Bibelen Kunnskap Treasury

his seed

1 Samuels 2:30
Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nu lyder Herrens ord: Det være langt fra mig! Dem som ærer mig, vil jeg ære, og de som ringeakter mig, skal bli til skamme.

1 Kongebok 2:27
Så drev Salomo Abjatar bort og lot ham ikke få være Herrens prest lenger, forat Herrens ord skulde bli opfylt, det som han hadde talt mot Elis hus i Silo.

1 Krønikebok 6:4-15,50-53
Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas fikk sønnen Abisua, …

an everlasting

2 Mosebok 40:15
Og du skal salve dem, likesom du salvet deres far, og så skal de tjene mig som prester; og denne salving skal gi dem retten til prestedømmet for evig tid, slekt efter slekt.

Esaias 61:6
Men I, I skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle eder; folkenes gods skal I ete, og deres herlighet skal gå over til eder.

Jeremias 33:18,22
og av de levittiske presters ætt skal det aldri fattes en mann for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer frem slaktoffer alle dager. …

Hebreerne 7:11,17,18
Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis? …

1 Peters 2:5,9
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus. …

Apenbaring 1:6
og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen.

zealous

1 Kongebok 19:10,14
Han svarte: Jeg har vært nidkjær for Herren, hærskarenes Gud; for Israels barn har forlatt din pakt; dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverdet; jeg er alene tilbake, og de står mig efter livet. …

Salmenes 69:9
For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner dig, er falt på mig.

Salmenes 106:31
og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig.

Salmenes 119:139
Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord.

Johannes 2:17
Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære mig.

Apostlenes-gjerninge 22:3-5
Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men opfostret i denne by, oplært ved Gamaliels føtter efter vår fedrene lovs strenghet, og jeg var nidkjær for Gud, som I alle er idag; …

Romerne 10:2-4
For jeg gir dem det vidnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet; …

atonement

2 Mosebok 32:30
Dagen efter sa Moses til folket: I har gjort en stor synd. Nu vil jeg stige op til Herren; kanskje jeg kunde gjøre soning for eders synd.

Josvas 7:12
Derfor kan Israels barn ikke stå sig mot sine fiender, men må flykte for dem; for de er selv kommet under bann; skiller I eder ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med eder.

2 Samuel 21:3
David sa til gibeonittene: Hvad skal jeg gjøre for eder, og hvormed skal jeg gjøre soning, så I velsigner Herrens arv?

Hebreerne 2:17
derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

1 Johannes 2:2
og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Lenker
4 Mosebok 25:12 Interlineært4 Mosebok 25:12 flerspråkligNúmeros 25:12 SpanskNombres 25:12 Fransk4 Mose 25:12 Tyske4 Mosebok 25:12 ChineseNumbers 25:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
4 Mosebok 25
11Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, har avvendt min vrede fra Israels barn, fordi han brente av min nidkjærhet iblandt dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet. 12Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel; 13med ham og hans efterkommere gjør jeg en pakt at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde soning for Israels barn. …
Kryssreferanser
Salmenes 106:30
Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset;

Salmenes 106:31
og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig.

Esaias 54:10
For fjellene kan vei vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra dig, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer sig over dig.

Esekiel 34:25
Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene.

Esekiel 37:26
Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid.

Malakias 2:5
Den pakt jeg hadde med ham, lovte ham liv og lykke; det gav jeg ham forat han skulde frykte mig, og han fryktet mig og var forferdet for mitt navn.

Malakias 2:8
Men I har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven; I har fordervet Levi-pakten, sier Herren, hærskarenes Gud.

4 Mosebok 25:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden