Matteus 4:9
Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig.
Bibelen Kunnskap Treasury

All.

Matteus 26:15
og sa: Hvad vil I gi mig, så skal jeg gi ham i eders vold? De gav ham da tretti sølvpenninger.

Johannes 13:3
og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud,

I give.

1 Samuels 2:7,8
Herren gjør fattig og gjør rik; han nedtrykker, og han ophøier; …

Salmenes 72:11
Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.

Salmenes 113:7,8
som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet …

Salomos Ordsprog 8:15
Ved mig regjerer kongene, og ved mig fastsetter fyrstene hvad rett er.

Jeremias 27:5,6
Jeg har gjort jorden, menneskene og dyrene som er på jorden, ved min store kraft og ved min utrakte arm, og jeg gir den til ham som er den rette i mine øine. …

Daniel 2:37,38
Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren - …

Daniel 4:32
fra menneskene blir du utstøtt, og hos markens dyr skal din bolig være, urter skal du ete likesom oksene, og syv tider skal skride frem over dig, inntil du sanner at den Høieste har makt over kongedømmet blandt menneskene og gir det til den han vil.

Daniel 5:18,19,26-28
Konge! Den høieste Gud gav Nebukadnesar, din far, riket og makten og æren og herligheten; …

Johannes 12:31
Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut,

Johannes 14:30
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,

Johannes 16:11
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Apenbaring 19:16
Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

if.

1 Korintierne 10:20,21
Nei, men at det de ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud; men jeg vil ikke at I skal komme i samfund med de onde ånder. …

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

1 Timoteus 3:6
ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.

Apenbaring 19:10
Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Apenbaring 22:8,9
Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette; og da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbede for den engels føtter som viste mig dette. …

Lenker
Matteus 4:9 InterlineærtMatteus 4:9 flerspråkligMateo 4:9 SpanskMatthieu 4:9 FranskMatthaeus 4:9 TyskeMatteus 4:9 ChineseMatthew 4:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 4:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden