Matteus 5:48
Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.
Bibelen Kunnskap Treasury

ye.

1 Mosebok 17:1
Da Abram var ni og nitti år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig!

3 Mosebok 11:44
For jeg er Herren eders Gud, og I skal hellige eder, og I skal være hellige, for jeg er hellig; I skal ikke gjøre eder selv urene ved noget av det kryp som rører sig på jorden.

3 Mosebok 19:2
Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: I skal være hellige; for jeg, Herren eders Gud, er hellig.

3 Mosebok 20:26
I skal være hellige for mig; for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt eder ut fra folkene, forat I skal høre mig til.

5 Mosebok 18:13
Ustraffelig skal du være for Herren din Gud.

Jobs 1:1,2,3
I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde. …

Salmenes 37:37
Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid;

Lukas 6:36,40
Vær barmhjertige, likesom eders Fader er barmhjertig, …

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

2 Korintierne 13:9,11
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne. …

Filippenserne 3:12-15
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. …

Kolossenserne 1:28
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;

Jakobs 1:4
men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

1 Peters 1:15,16
men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! …

even.

Matteus 5:16,45
La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen! …

Efeserne 3:1
Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger -

Efeserne 5:1,2
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, …

1 Johannes 3:3
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

Lenker
Matteus 5:48 InterlineærtMatteus 5:48 flerspråkligMateo 5:48 SpanskMatthieu 5:48 FranskMatthaeus 5:48 TyskeMatteus 5:48 ChineseMatthew 5:48 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:47
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden