2 Korintierne 5:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For om vi er fra oss selv, da er det for Gud, og om vi er ved sans og samling, da er det for eder.

Dansk (1917 / 1931)
Thi naar vi »bleve afsindige«; var det for Guds Skyld, og naar vi ere besindige, er det for eders Skyld.

Svenska (1917)
Ty om vi hava varit »från våra sinnen», så har det varit i Guds tjänst; om vi åter äro vid lugn besinning, så är det eder till godo.

King James Bible
For whether we be beside ourselves, it is to God: or whether we be sober, it is for your cause.

English Revised Version
For whether we are beside ourselves, it is unto God; or whether we are of sober mind, it is unto you.
Bibelen Kunnskap Treasury

we be beside.

2 Korintierne 11:1,16,17
Gid I vilde tåle litt dårskap av mig! Dog, I skal tåle mig. …

2 Korintierne 12:6,11
For om jeg vil rose mig, blir jeg ikke en dåre; for det er sannhet jeg vil tale; men jeg lar det være, forat ingen skal tenke større om mig enn som han ser mig eller hører av mig. …

See on

Apostlenes-gjerninge 26:24,25
Men da han forsvarte sig således, sier Festus med høi røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver dig til vanvidd. …

1 Korintierne 4:10-13
Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse. …

1 Tessalonikerne 2:3-11
For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik; …

it is to.

2 Samuel 6:21,22
Da sa David til Mikal: For Herrens åsyn, han som utvalgte mig fremfor din far og fremfor hele hans hus og satte mig til fyrste over Herrens folk, over Israel - for Herrens åsyn har jeg danset; …

sober.

Apostlenes-gjerninge 26:25
Men han sier: Jeg er ikke vanvittig, mektigste Festus! men jeg taler sanne og sindige ord.

Romerne 12:3
For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

for.

2 Korintierne 7:12
Derfor, om jeg enn skrev til eder, så var det ikke for hans skyld som gjorde uretten, heller ikke for hans skyld som uretten blev gjort imot, men forat eders iver for oss kunde bli åpenbaret hos eder for Guds åsyn.

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

1 Tessalonikerne 1:5
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Lenker
2 Korintierne 5:13 Interlineært2 Korintierne 5:13 flerspråklig2 Corintios 5:13 Spansk2 Corinthiens 5:13 Fransk2 Korinther 5:13 Tyske2 Korintierne 5:13 Chinese2 Corinthians 5:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 5
12Vi gir oss nu ikke atter skussmål for eder; men vi gir eder leilighet til å rose eder av oss, forat I kan ha noget å sette imot dem som roser sig av det de er i det utvortes og ikke i hjertet. 13For om vi er fra oss selv, da er det for Gud, og om vi er ved sans og samling, da er det for eder. 14For Kristi kjærlighet tvinger oss, …
Kryssreferanser
Jeremias 29:26
Herren har satt dig til prest i presten Jojadas sted, forat det skal være tilsynsmenn i Herrens hus over alle som er fra vettet og gir sig av med å profetere, så du kan legge dem i blokk og bånd.

Markus 3:21
Og da hans nærmeste fikk høre om det, gikk de hjemmefra for å få fatt på ham; for de sa: Han er fra sig selv.

2 Korintierne 11:1
Gid I vilde tåle litt dårskap av mig! Dog, I skal tåle mig.

2 Korintierne 11:16
Atter sier jeg: Ingen akte mig for en dåre! men selv om så er, da ta imot mig, om enn som en dåre, forat også jeg kan få rose mig litt!

2 Korintierne 12:6
For om jeg vil rose mig, blir jeg ikke en dåre; for det er sannhet jeg vil tale; men jeg lar det være, forat ingen skal tenke større om mig enn som han ser mig eller hører av mig.

2 Korintierne 12:11
Jeg er blitt en dåre; I har tvunget mig til det. For jeg burde få ros av eder; jeg stod jo ikke i noget tilbake for de såre store apostler, om jeg enn er intet.

2 Korintierne 5:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden