Salmerne 17
Dansk (1917 / 1931)
1En Bøn af David. HERRE, hør en retfærdig Sag, lyt til min Klage, laan Øre til Bøn fra svigløse Læber!

2Fra dig skal min Ret udgaa, thi hvad ret er, ser dine Øjne.

3Prøv mit Hjerte, se efter om Natten, ransag mig, du finder ej Svig hos mig.

4Ej synded min Mund, hvad end Mennesker gjorde; ved dine Læbers Ord vogted jeg mig for Voldsmænds Veje;

5mine Skridt har holdt dine Spor, jeg vaklede ej paa min Gang.

6Jeg raaber til dig, thi du svarer mig, Gud, bøj Øret til mig, hør paa mit Ord!

7Vis dig underfuldt naadig, du Frelser for dem, der tyr til din højre for Fjender!

8Vogt mig som Øjestenen, skjul mig i dine Vingers Skygge

9for gudløse, der øver Vold imod mig, glubske Fjender, som omringer mig;

10de har lukket deres Hjerte med Fedt, deres Mund fører Hovmodstale.

11De omringer os, overalt hvor vi gaar, de sigter paa at slaa os til Jorden.

12De er som den rovgridske Løve, den unge Løve, der ligger paa Lur.

13Rejs dig, HERRE, træd ham i Møde, kast ham til Jorden, fri med dit Sværd min Sjæl fra den gudløses Vold,

14fra Mændene, HERRE, med din Haand, fra dødelige Mænd — lad dem faa deres Del i levende Live! Fyld deres Bug med dit Forraad af Vrede, lad Børnene mættes dermed og efterlade deres Børn, hvad de levner!

15Men jeg skal i Retfærd skue dit Aasyn, mættes ved din Skikkelse, naar jeg vaagner.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 16
Top of Page
Top of Page