5 Mosebok 11:29
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og når Herren din Gud fører dig inn i det land du nu drar inn i og skal ta i eie, da skal du lyse velsignelsen på fjellet Garisim og forbannelsen på fjellet Ebal.

Dansk (1917 / 1931)
Og naar HERREN din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, saa skal du lægge Velsignelsen paa Garizims Bjerg og Forbandelsen paa Ebals Bjerg.

Svenska (1917)
Och när HERREN, din Gud, har låtit dig komma in i det land dit du nu går, för att taga det i besittning, skall du låta berget Gerissim bliva platsen för välsignelsen och berget Ebal platsen för förbannelsen.

King James Bible
And it shall come to pass, when the LORD thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.

English Revised Version
And it shall come to pass, when the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, that thou shalt set the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.
Bibelen Kunnskap Treasury

put the blessing

5 Mosebok 27:12-26
Når I er kommet over Jordan, da skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin. …

Josvas 8:30-35
Ved denne tid bygget Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebal-fjellet, …

200 paces in width. Both mountains are much alike in height, length, and figure; being about a league in length, in the form of a semicircle, and so steep, on the side of Shechem, that there is scarcely any shelving: their altitude appeared to Mr. Buckingham nearly equal, not exceeding

700 or

800 feet from the level of the valley, which is itself elevated. But though they resemble each other in these particulars, yet in another they are very dissimilar; for, says Maundree, `though neither of the mountains has much to boast of as to its pleasantness, yet, as one passed between them, Gerizim seems to discover a somewhat more verdant, fruitful aspect then Ebal: the reason of which may be, because fronting towards the north, it is sheltered from the heat of the sun by its own shade; whereas Ebal, looking southward, and receiving the sun that comes directly upon it, must by consequence be rendered more scorched and unfruitful.'

Amalek, in the tribe of Ephraim.

Dommernes 12:15
Og piratonitten Abdon, Hillels sønn, døde og blev begravet i Piraton i Efra'ims land, på Amalekitter-fjellet.

Calvary, near Jerusalem.

Lukas 23:33
Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høire og den andre på hans venstre side.

Carmel, near the Mediterranean.

Josvas 19:26
og Allammelek og Amad og Misal, og grensen støtte mot vest til Karmel og Sihor-Libnat.

Ebal, near to Gerizim.

Josvas 8:30
Ved denne tid bygget Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebal-fjellet,

En-gedi, near the Dead Sea.

Josvas 15:62
og Hannibsan og Ir-Hammelah og En-Gedi - seks byer med tilhørende landsbyer.

Gaash, in the tribe of Ephraim.

Josvas 24:30
Og de begravde ham på hans arvelodds grunn i Timnat-Serah, som ligger i Efra'im-fjellene, nordenfor Ga'as-fjellet.

Gilboa, south of the valley of Israel.

2 Samuel 1:21
I Gilboa-fjell! Ikke falle det dugg eller regn på eder, ei heller være der marker som bærer offergaver! For der blev heltes skjold plettet med blod, Sauls skjold, ei salvet med olje.

Gilead, beyond Jordan.

1 Mosebok 31:21-25
Så flyktet han med alt det han hadde; han gjorde sig ferdig og satte over elven* og tok veien til Gileadfjellet.…

Gerizim, on which afterwards stood a temple of the Samaritans. Ju

1 Mosebok 9:7
Og vær I fruktbare og bli mange, vrimle på jorden og bli mange på den!

Hermon, beyond Jordan.

Josvas 11:3
til kana'anittene i øst og i vest og til amorittene og hetittene og ferisittene og jebusittene i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon i Mispa-landet.

Hor, in Idumeae.

4 Mosebok 20:22
Så brøt de op fra Kades, og Israels barn, hele menigheten, kom til fjellet Hor.

Horeb, in Arabia Petraea, near to Sinai.

5 Mosebok 1:2
elleve dagsreiser fra Horeb efter den vei som fører til Se'ir-fjellene, til Kades-Barnea.

Lebanon, separates Syria from Palestine.

5 Mosebok 3:25
La mig nu få dra over og se det gode land på hin side Jordan, dette gode fjell-land og Libanon!

Moriah, where the temple was built.

2 Krønikebok 3:1
Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moriafjellet, der hvor Herren hadde åpenbaret sig for hans far David, på den plass hvor David hadde samlet forråd, på jebusitten Ornans treskeplass.

Nebo, part of the mountains of Abarim.

4 Mosebok 32:3
Atarot og Dibon og Jaser og Nimra og Hesbon og El'ale og Sebam og Nebo og Beon,

Olives, east of Jerusalem, divided only by brook Kidron.

1 Kongebok 11:1,7
Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner foruten Faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske, …

2 Kongebok 23:13
De offerhauger som lå midt imot Jerusalem på høire side av Ødeleggelsens berg, og som Israels konge Salomo hadde bygget for Astarte, sidoniernes vederstyggelighet, og for Kamos, Moabs vederstyggelighet, og for Milkom, Ammons barns vederstyggelighet, dem gjorde kongen urene.

Apostlenes-gjerninge 1:12
Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.

Paran, in Arabia Petraea.

1 Mosebok 14:6
og horittene på deres fjell - Se'ir-fjellene - like til El-Paran ved utkanten av ørkenen.

5 Mosebok 1:1
Dette er de ord Moses talte til hele Israel i ørkenen på hin side* Jordan, i ødemarken, midt imot Suf, mellem Paran og Tofel og Laban og Haserot og Di-Sahab,

Pisgah, beyond Jordan.

4 Mosebok 21:20
og fra Bamot til den dal som ligger i Moab-marken, tett ved toppen av Pisga, og hvor en skuer ut over ørkenen.

5 Mosebok 34:1
Så gikk Moses fra Moabs ødemarker op på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som ligger midt imot Jeriko; og Herren lot ham se ut over hele landet: Gilead like til Dan

Seir, in Idumae.

1 Mosebok 14:6
og horittene på deres fjell - Se'ir-fjellene - like til El-Paran ved utkanten av ørkenen.

Sinai, in Arabia Petraea.

2 Mosebok 19:2
De brøt op fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir i ørkenen, og Israel leiret sig der midt imot fjellet. -

5 Mosebok 33:2
Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg op for dem fra Se'ir; han strålte frem fra Parans fjell og kom fra hellige titusener; ved hans høire hånd lyste lovens ild* for dem.

Sion, near to mount Moriah.

2 Samuel 5:7
Men David inntok allikevel Sions borg, det er Davids stad.

Tabor, in the Lower Galilee Ju

2 Samuel 4:6
De lot som de skulde hente hvete, og kom således helt inn i huset og stakk ham så i underlivet. Derefter slapp Rekab og hans bror Ba'ana bort.

Lenker
5 Mosebok 11:29 Interlineært5 Mosebok 11:29 flerspråkligDeuteronomio 11:29 SpanskDeutéronome 11:29 Fransk5 Mose 11:29 Tyske5 Mosebok 11:29 ChineseDeuteronomy 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 11
28og forbannelsen, dersom I ikke lyder Herrens, eders Guds bud, men viker av fra den vei jeg idag byder eder å vandre på, og følger andre guder, som I ikke kjenner. 29Og når Herren din Gud fører dig inn i det land du nu drar inn i og skal ta i eie, da skal du lyse velsignelsen på fjellet Garisim og forbannelsen på fjellet Ebal. 30Disse to fjell ligger, som i vet, på hin side Jordan bortenfor veien som bærer mot vest, i kana'anittenes land, de som bor i ødemarken midt imot Gilgal, ved Mores terebintelund. …
Kryssreferanser
Johannes 4:20
Våre fedre tilbad på dette fjell, og I sier at i Jerusalem er det sted hvor en skal tilbede.

5 Mosebok 27:4
Så snart I er kommet over Jordan, skal I reise op disse stener som jeg idag gir eder befaling om, på Ebal-fjellet, og du skal stryke dem over med kalk.

5 Mosebok 27:12
Når I er kommet over Jordan, da skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin.

Josvas 8:33
Og hele Israel med sine eldste og tilsynsmenn og sine dommere stod på begge sider av arken midt imot de levittiske prester, som bar Herrens pakts-ark, hele Israel, både de fremmede og de innfødte, den ene halvdel av dem mot Garisim-fjellet, og den andre halvdel mot Ebal-fjellet, således som Moses, Herrens tjener, før hadde befalt å velsigne Israels folk.

Dommernes 9:7
Da Jotam fikk vite dette, gikk han op på toppen av Gerisim-fjellet; der stod han og ropte høit og sa til dem: Hør på mig, I Sikems menn! Så skal Gud høre på eder.

5 Mosebok 11:28
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden