2 Mosebok 1
Norsk (1930)
1Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypten; med Jakob kom de, hver med sitt hus: 2Ruben, Simeon, Levi og Juda, 3Issakar, Sebulon og Benjamin, 4Dan og Naftali, Gad og Aser. 5De som nedstammet fra Jakob, var i alt sytti sjeler; men Josef var allerede i Egypten. 6Og Josef døde og alle hans brødre og hele den slekt. 7Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og blev mange og overmåte tallrike, og landet blev fullt av dem.

8Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef. 9Og han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi. 10Nu vel, la oss gå klokt til verks mot dem, forat de ikke skal ta mere til, og forat de ikke, om det kommer krig, skal slå sig i lag med våre fiender og føre krig mot oss og dra ut av landet. 11Så satte de arbeidsfogder over dem til å plage dem med tvangsarbeid; og de måtte bygge for Farao to byer til oplagssteder, Pitom og Ra'amses. 12Men jo mere de plaget dem, dess mere tok de til, og dess mere bredte de sig ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn. 13Og egypterne tvang Israels barn til å træle for sig, 14og de forbitret livet for dem med hårdt trælarbeid i ler og tegl og med alle slags trælarbeid på marken, alt det trælarbeid som de tvang dem til å gjøre.

15Og kongen i Egypten sa til de hebraiske jordmødre - den ene av dem hette Sifra og den andre Pua - : 16Når I hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal I se efter i jordmorstolen; er det da en sønn, sa drep ham, men er det en datter, da kan hun leve. 17Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten bød dem, men lot guttebarna leve. 18Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til sig og sa til dem: Hvorfor gjør I dette og lar guttebarna leve? 19Jordmødrene svarte Farao: De hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere; før jordmoren kommer til dem, har de født. 20Og Gud gjorde vel imot jordmødrene; og folket tok til og blev overmåte tallrikt. 21Og fordi jordmødrene fryktet Gud, gav han dem avkom. 22Da bød Farao alt sitt folk og sa: Hver sønn som fødes*, skal kastes i elven, men hver datter skal I la leve.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 50
Top of Page
Top of Page