Salmenes 85
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. (2) Du har fordum, Herre, vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap ophøre.

2Du tok bort ditt folks misgjerning, du skjulte all deres synd. Sela.

3Du tok bort all din harme, du lot din brennende vrede vende om.

4Vend om til oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!

5Vil du evindelig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt?

6Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i dig?

7Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse!

8Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.

9Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land.

10Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.

11Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen.

12Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde.

13Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 84
Top of Page
Top of Page