Salmenes 92
Norsk (1930)
1En salme, en sang til sabbatsdagen. (2) Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

2å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene

3til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.

4For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.

5Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.

6En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

7Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.

8Men du er høi til evig tid, Herre!

9For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

10Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

11Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.

12Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.

13De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

14Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

15for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 91
Top of Page
Top of Page