Matteus 5:39
Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham,
Bibelen Kunnskap Treasury

That.

3 Mosebok 19:18
Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.

1 Samuels 24:10-15
Idag har du jo med egne øine sett at Herren idag hadde gitt dig i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe dig, men jeg hadde medynk med dig og sa: Jeg vil ikke legge hånd på min herre; for Herrens salvede er han. …

1 Samuels 25:31-34
så skal ikke dette bli dig til anstøt eller volde dig samvittighetsnag, herre, at du har utøst uskyldig blod og tatt dig selv til rette, herre. Og når Herren gjør vel mot dig, herre, så kom din tjenerinne i hu! …

1 Samuels 26:8-10
Da sa Abisai til David: Gud har idag gitt din fiende i din hånd; la mig nu få støte spydet igjennem ham og ned i jorden med en eneste gang, så jeg ikke skal behøve å gi ham et støt til! …

Jobs 31:29-31
Har jeg gledet mig ved min fiendes uferd og jublet når ulykken rammet ham? …

Salomos Ordsprog 20:22
Si ikke: Jeg vil gjengjelde med ondt! Bi på Herren, og han skal frelse dig!

Salomos Ordsprog 24:29
Si ikke: Som han har gjort mot mig, således vil jeg gjøre mot ham; jeg vil gjengjelde enhver efter hans gjerninger.

Lukas 6:29
Når en slår dig på det ene kinn, så by og det andre frem, og når en tar din kappe fra dig, da nekt ham heller ikke kjortelen!

Romerne 12:17-19
Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! …

1 Korintierne 6:7
Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

1 Tessalonikerne 5:15
Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle

Hebreerne 12:4
Ennu har I ikke gjort motstand like til blodet i eders kamp mot synden,

Jakobs 5:6
I har domfelt og drept den rettferdige; ingen gjør motstand mot eder.

1 Peters 3:9
så I ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men tvert imot velsigner; for dertil blev I kalt, at I skal arve velsignelse.

whosoever.

1 Kongebok 22:24
Da trådte Sedekias, Kena'anas sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa: På hvilken vei er Herrens Ånd gått over fra mig for å tale med dig?

Jobs 16:10
De* spilet op sin munn mot mig, med hån slo de mine kinnben; alle slo de sig sammen mot mig.

Esaias 50:6
Min rygg bød jeg frem til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket mig i skjegget; mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.

Klagesangene 3:30
at han vender sitt kinn til den som slår ham, lar sig mette med hån.

Mika 5:1
Nu samler du dig i skare, du skarenes datter*! Voller har de kastet op imot oss; med staven slår de Israels dommer på kinnbenet.

Lukas 6:29
Når en slår dig på det ene kinn, så by og det andre frem, og når en tar din kappe fra dig, da nekt ham heller ikke kjortelen!

Lukas 22:64
og de kastet et klæde over ham og spurte ham og sa: Spå nu: Hvem var det som slo dig?

1 Peters 2:20-23
For hvad ros er det om I er tålmodige når I synder og får straff for det? Men om I er tålmodige når I gjør det gode og allikevel må lide, da finner dette nåde hos Gud. …

Lenker
Matteus 5:39 InterlineærtMatteus 5:39 flerspråkligMateo 5:39 SpanskMatthieu 5:39 FranskMatthaeus 5:39 TyskeMatteus 5:39 ChineseMatthew 5:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:38
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden