Salmenes 9:10
Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!
Bibelen Kunnskap Treasury

know

Salmenes 91:14
For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.

2 Mosebok 34:5-7
Og Herren steg ned i skyen og stilte sig der hos ham og ropte ut Herrens navn. …

1 Krønikebok 28:9
Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd; dersom du søker ham, skal han la sig finne av dig, men dersom du forlater ham, skal han forkaste dig for alltid.

Salomos Ordsprog 18:10
Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.

Johannes 17:3
og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

2 Timoteus 1:12
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag.

1 Johannes 2:3
Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

put

Salmenes 5:11
Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig.

Salmenes 57:1
Til sangmesteren; Forderv ikke*; av David; en gyllen sang, da han flyktet for Saul og var i hulen**.

Salmenes 146:5,6
Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud, …

Esaias 26:3,4
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit. …

hast

Salmenes 105:3,4
Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren! …

Esaias 45:19
Ikke i lønndom har jeg talt, ikke på et sted i et mørkt land; jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: Søk mig uten nytte! Jeg, Herren, taler rettferdighet, forkynner det som rett er.

Esaias 46:3,4
Hør på mig, I av Jakobs hus og alle I som er blitt igjen av Israels hus, I som er lagt på mig fra mors liv, som jeg har båret fra mors skjød! …

Esaias 55:6,7
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! …

Jeremias 29:13
og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

2 Korintierne 1:9,10
ja, vi hadde opgjort med oss selv at vi måtte dø, forat vi ikke skulde sette vår lit til oss selv, men til Gud, som opvekker de døde, …

Lenker
Salmenes 9:10 InterlineærtSalmenes 9:10 flerspråkligSalmos 9:10 SpanskPsaume 9:10 FranskPsalm 9:10 TyskeSalmenes 9:10 ChinesePsalm 9:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 9:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden