Esaias 45:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Ikke i lønndom har jeg talt, ikke på et sted i et mørkt land; jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: Søk mig uten nytte! Jeg, Herren, taler rettferdighet, forkynner det som rett er.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg talede ikke i Løndom, i Mørkets Land, sagde ikke til Jakobs Æt: »Søg mig forgæves!« Jeg, HERREN, taler hvad ret er, forkynder, hvad sandt er.

Svenska (1917)
Jag har icke talat i det fördolda, någonstädes i ett mörkt land; jag har icke sagt till Jakobs släkt: Förgäves skolen I söka mig. Jag är HERREN, som talar sanning, som förkunnar, vad rätt är.

King James Bible
I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness, I declare things that are right.

English Revised Version
I have not spoken in secret, in a place of the land of darkness; I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness, I declare things that are right.
Bibelen Kunnskap Treasury

spoken

Esaias 43:9,10
La alle hedningefolk samle sig, alle folkeferd komme sammen! Hvem blandt dem* er det som kunngjør slikt**? La dem si oss hvad de tidligere har spådd***! La dem stille sine vidner, så de kan få rett, la dem høre og si: Det er sannhet!…

Esaias 48:16
Kom nær til mig, hør dette! Fra begynnelsen av har jeg ikke talt i lønndom; fra den tid det kom, var jeg der*. Og nu har Herren, Israels Gud, sendt mig** og sin Ånd.

5 Mosebok 29:29
Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

5 Mosebok 30:11-14
For dette bud som jeg gir dig idag, er ikke for høit for dig, og det er ikke langt borte. …

Salomos Ordsprog 1:21
på hjørnet av larmfylte gater roper den, ved portinngangene, rundt omkring i byen taler den og sier:

Salomos Ordsprog 8:1-4
Hør, visdommen roper, og forstanden lar sin røst høre.…

Johannes 7:26,28
Og se, han taler fritt ut, og de sier ikke et ord til ham; skulde virkelig våre rådsherrer være blitt overtydet om at han er Messias? …

Johannes 7:37-39
Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! …

Johannes 18:20
Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut for alle og enhver; jeg har alltid lært i synagoger og i templet, der hvor alle jøder kommer sammen, og i lønndom har jeg intet talt.

Apostlenes-gjerninge 2:4-8
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale. …

seek

Esaias 1:15
Og når I breder ut eders hender, skjuler jeg mine øine for eder; om I enn beder meget, hører jeg ikke; eders hender er fulle av blod.

Esaias 8:19
Og når de sier til eder: Søk til dødningemanerne og sannsigerne, som hvisker og mumler, da skal I svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende?

Esaias 55:6,7
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! …

Esaias 58:1-3
Rop av strupen, spar ikke! Opløft din røst som en basun og forkynn mitt folk dets overtredelse og Jakobs hus dets synder! …

1 Krønikebok 28:8
Og nu står jeg her, hvor hele Israel, Herrens menighet, ser mig, og vår Gud hører mig, og jeg sier: Hold alle Herrens, eders Guds bud og gransk dem vel, så I kan få eie dette gode land og la det gå i arv til eders barn efter eder til evig tid!

2 Krønikebok 15:2
og han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på mig, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med eder når I er med ham, og dersom I søker ham, skal han la sig finne av eder; men dersom I forlater ham, skal han forlate eder.

Esras 8:22
For jeg undså mig for å be kongen om krigsmakt og hestfolk til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: Vår Gud holder sin hånd over alle dem som søker ham, og lar det gå dem vel, men hans makt og hans vrede er over alle dem som forlater ham.

Salmenes 24:6
Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

Salmenes 69:13,32
Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet! …

Salomos Ordsprog 15:8
De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.

Jeremias 29:13
og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Amos 5:4
For så sier Herren til Israels hus: Søk mig, så skal I leve!

Malakias 3:13,14
Eders ord har vært sterke mot mig, sier Herren. Og I sier: Hvad har vi sagt oss imellem mot dig? …

Matteus 15:8,9
Dette folk ærer mig med lebene; men deres hjerte er langt borte fra mig; …

Jakobs 4:3
I beder og får ikke, fordi I beder ille, for å øde det i eders lyster.

speak righteousness

Esaias 63:1
Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin klædning, kneisende i sin store kraft? - Det er jeg, jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse.

4 Mosebok 23:19,20
Gud er ikke et menneske at han skulde lyve, ei heller et menneskes barn at han skulde angre; skulde han si noget og ikke gjøre det, skulde han tale og ikke sette det i verk? …

5 Mosebok 32:4
Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Salmenes 9:10
Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

Salmenes 12:6
Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.

Salmenes 19:7-10
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis; …

Salmenes 111:7,8
Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste; …

Salmenes 119:137,138
Du er rettferdig, Herre, og dine dommer er rettvise. …

Salomos Ordsprog 8:6
Hør! Om store ting taler jeg, og jeg oplater mine leber med rettvishet;

Salomos Ordsprog 30:5
Alt Guds ord er rent; han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.

Lenker
Esaias 45:19 InterlineærtEsaias 45:19 flerspråkligIsaías 45:19 SpanskÉsaïe 45:19 FranskJesaja 45:19 TyskeEsaias 45:19 ChineseIsaiah 45:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 45
18For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen. 19Ikke i lønndom har jeg talt, ikke på et sted i et mørkt land; jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: Søk mig uten nytte! Jeg, Herren, taler rettferdighet, forkynner det som rett er. 20Samle eder og kom, tred frem alle sammen, I som er sloppet unda hedningefolkene! De vet intet de som bærer sine trebilleder og ber til en gud som ikke kan frelse. …
Kryssreferanser
2 Krønikebok 15:2
og han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på mig, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med eder når I er med ham, og dersom I søker ham, skal han la sig finne av eder; men dersom I forlater ham, skal han forlate eder.

Salmenes 19:8
Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet; Herrens bud er rent, det oplyser øinene;

Salmenes 78:34
Når han herjet blandt dem, da spurte de efter ham og vendte om og søkte Gud

Esaias 43:12
Jeg har forkynt det og frelst, jeg har kunngjort det, og der var ingen fremmed gud blandt eder. I er mine vidner, sier Herren, og jeg er Gud.

Esaias 44:8
Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt dig høre det og forkynt dig det? I er mine vidner. Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen.

Esaias 45:23
Ved mig selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For mig skal hvert kne bøie sig, mig skal hver tunge sverge troskap.

Esaias 45:25
Ved Herren skal de få sin rett, og av ham skal de rose sig, hele Israels folk.

Esaias 48:16
Kom nær til mig, hør dette! Fra begynnelsen av har jeg ikke talt i lønndom; fra den tid det kom, var jeg der*. Og nu har Herren, Israels Gud, sendt mig** og sin Ånd.

Esaias 55:6
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!

Esaias 63:1
Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin klædning, kneisende i sin store kraft? - Det er jeg, jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse.

Esaias 65:9
Men jeg vil la en ætt komme av Jakob og av Juda en arving til mine fjell, og mine utvalgte skal arve landet, og mine tjenere skal bo der.

Jeremias 2:31
Du onde slekt! Gi akt på Herrens ord! Har jeg vært en ørken for Israel eller et belgmørkt land? Hvorfor sier mitt folk: Vi har gjort oss fri, vi vil ikke mere komme til dig?

Jeremias 29:13
og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Jeremias 29:14
Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.

Esaias 45:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden