Salmenes 9:9
Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.
Bibelen Kunnskap Treasury

The Lord

Salmenes 18:2
Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

Salmenes 32:7
Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.

Salmenes 37:39
Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid.

Salmenes 46:1
Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang.

Salmenes 48:3
Gud er i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern.

Salmenes 62:8
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

Salmenes 91:1,2
Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge, …

Salmenes 142:4
Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel.

5 Mosebok 33:27
En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer; han driver fienden bort for dig og sier: Rydd ut!

Salomos Ordsprog 18:10
Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.

Esaias 4:5,6
Og over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og glans av luende ild om natten; for over alt herlig er det et dekke. …

Esaias 8:14
Og han skal bli til en helligdom og til en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere.

Esaias 32:2
og enhver av dem skal være som et skjul for været og et ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land.

Nahum 1:7
Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Lukas 13:34
Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene og stener dem som er sendt til dig! hvor ofte jeg vilde samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og I vilde ikke.

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

be a refuge.

Salmenes 20:1
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

Salmenes 46:7
Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

in times

Salmenes 50:15
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Salmenes 77:1,2
Til sangmesteren, for Jedutun*; av Asaf; en salme.…

Salmenes 108:12
Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet!

Lenker
Salmenes 9:9 InterlineærtSalmenes 9:9 flerspråkligSalmos 9:9 SpanskPsaume 9:9 FranskPsalm 9:9 TyskeSalmenes 9:9 ChinesePsalm 9:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 9:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden