1 Krønikebok 6:39
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea,

Dansk (1917 / 1931)
Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a,

Svenska (1917)
vidare hans broder Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea,

King James Bible
And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,

English Revised Version
And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berechiah, the son of Shimea;
Bibelen Kunnskap Treasury

his brother.

Asaph.

1 Krønikebok 15:17-19
Da stilte levittene frem Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn Etan, sønn av Kusaja, …

1 Krønikebok 16:7
Den dag satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris:

1 Krønikebok 25:2
Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;

1 Krønikebok 26:1
Vedkommende dørvokternes skifter, så hørte til korahittene Meselemja, Kores sønn, av Asafs barn.

2 Kongebok 18:18
Og de ropte på kongen; da gikk slottshøvdingen Eljakim, Hilkias' sønn, ut til dem sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joah, Asafs sønn.

2 Krønikebok 5:12
og da alle de levittiske sangere, både Asaf, Heman, Jedutun og deres sønner og deres brødre stod i hvite bomullsklær med cymbler og harper og citarer på østsiden av alteret, og sammen med dem hundre og tyve prester som blåste i trompeter,

2 Krønikebok 20:14
Da kom Herrens Ånd midt i forsamlingen over levitten Jahasiel, sønn av Sakarja, sønn av Benaja, sønn av Je'iel, sønn av Mattanja, en av Asafs sønner,

2 Krønikebok 29:13,30
og av Elisafans barn Simri og Je'uel og av Asafs barn Sakarja og Mattanja, …

2 Krønikebok 35:15
Sangerne, Asafs sønner, stod på sin plass, således som David og Asaf og Heman og kongens seer Jedutun hadde foreskrevet, og dørvokterne ved hver sin port; de hadde ikke nødig å gå fra sin tjeneste, for deres brødre, de andre levitter, laget til for dem.

Esras 2:41
Av sangerne: Asafs barn, hundre og åtte og tyve.

Esras 3:10
Og da bygningsmennene la grunnvollen til Herrens tempel, blev prestene stilt op i embedsskrud med trompeter, og de levitter som var Asafs efterkommere, med cymbler, for å prise Herren, således som Israels konge David hadde foreskrevet.

Nehemias 7:44
Av sangerne: Asafs barn, hundre og åtte og firti.

Nehemias 11:17,22
og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sabdi, sønn av Asaf, lederen av sangen, som istemte lovsangen ved bønnen, og Bakbukja, den av hans brødre som var næst efter ham, og Abda, sønn av Sammua, sønn av Galal, sønn av Jeditun. …

Nehemias 12:35,46
og likeså nogen av prestenes barn, som bar trompeter; det var Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av Semaja, sønn av Mattanja, sønn av Mikaja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf, …

Salmenes 50:1
En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens opgang til dens nedgang.

Salmenes 73:1
En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.

Salmenes 74:1
En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før?

Salmenes 75:1
Til sangmesteren; Forderv ikke*; en salme av Asaf; en sang.

Salmenes 76:1
Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang. (2) Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.

Salmenes 77:1
Til sangmesteren, for Jedutun*; av Asaf; en salme.

Salmenes 78:1
En læresalme av Asaf. Lytt, mitt folk, til min lære, bøi eders ører til min munns ord!

Salmenes 79:1
En salme av Asaf. Gud! Hedninger har trengt inn i din arv, de har gjort ditt hellige tempel urent, de har gjort Jerusalem til grushoper.

Salmenes 80:1
Til sangmesteren; efter Liljer*; et vidnesbyrd av Asaf; en salme.

*titles

Salmenes 81:1
Til sangmesteren, efter Gittit*; av Asaf.

Salmenes 82:1
En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom:

Salmenes 83:1
En sang, en salme av Asaf. (2) Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud!

*titles

on his right hand.

1 Krønikebok 6:31
Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus efterat arken var kommet til ro,

1 Krønikebok 25:3
av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks* i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris;

Berachiah.

1 Krønikebok 6:39
Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea,

1 Krønikebok 15:17
Da stilte levittene frem Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn Etan, sønn av Kusaja,

2 Krønikebok 28:12
Da var det nogen menn blandt overhodene for Efra'ims barn som trådte frem for dem som kom fra krigen - det var Asarja, Johanans sønn, Berekja, Mesillemots sønn, og Hiskias, Sallums sønn, og Amasa, Hadlais sønn -

Sakarias 1:7
På den fire og tyvende dag i den ellevte måned, det er måneden sebat, i Darius' annet år, kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:

1 Krønikebok 3:20
og Hasuba og Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i tallet.

1 Krønikebok 9:16
og Obadja, sønn av Semaja, sønn av Galal, sønn av Jedutun, og Berekja, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i netofatittenes landsbyer.

1 Krønikebok 15:23
Berekja og Elkana var dørvoktere ved arken.

Nehemias 3:4,30
Ved siden av dem arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos' sønn, ved siden av ham Mesullam, sønn av Berekja, Mesesabels sønn, og ved siden av ham Sadok, Ba'anas sønn. …

Nehemias 6:18
For mange i Juda var forbundet med ham ved ed; for han var svigersønn til Sekanja, Arahs sønn, og hans sønn Johanan hadde ektet en datter av Mesullam, Berekjas sønn.

Sakarias 1:1
I den åttende måned i Darius' annet år kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:

(1) A son of Zerubbabel,

1 Krønikebok 3:20
og Hasuba og Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i tallet.

.

1 Krønikebok 6:39
Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea,

;

1 Krønikebok 15:17
Da stilte levittene frem Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn Etan, sønn av Kusaja,

.

1 Krønikebok 9:16
og Obadja, sønn av Semaja, sønn av Galal, sønn av Jedutun, og Berekja, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i netofatittenes landsbyer.

.

1 Krønikebok 15:23
Berekja og Elkana var dørvoktere ved arken.

.

1 Krønikebok 15:24
Prestene Sebaina og Josafat og Netanel og Amasai og Sakarja og Benaja og Elieser blåste i trompeter foran Guds ark, og Obed-Edom og Jehia var dørvoktere ved arken.

2 Krønikebok 28:12
Da var det nogen menn blandt overhodene for Efra'ims barn som trådte frem for dem som kom fra krigen - det var Asarja, Johanans sønn, Berekja, Mesillemots sønn, og Hiskias, Sallums sønn, og Amasa, Hadlais sønn -

.

Nehemias 3:4
Ved siden av dem arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos' sønn, ved siden av ham Mesullam, sønn av Berekja, Mesesabels sønn, og ved siden av ham Sadok, Ba'anas sønn.

,

Nehemias 3:30
Efter ham arbeidet Hananja, Selemjas sønn, og Hanun, Salafs sjette sønn, på et annet stykke, og efter dem Mesullam, Berekjas sønn, midt imot sitt kammer.

.

(7) Father of Zechariah the prophet,

Sakarias 1:7
På den fire og tyvende dag i den ellevte måned, det er måneden sebat, i Darius' annet år, kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:

.

(8) A chief man of Ephraim,

2 Krønikebok 28:12
Da var det nogen menn blandt overhodene for Efra'ims barn som trådte frem for dem som kom fra krigen - det var Asarja, Johanans sønn, Berekja, Mesillemots sønn, og Hiskias, Sallums sønn, og Amasa, Hadlais sønn -

.

Shimea.

1 Krønikebok 3:5
Dette er de sønner han fikk i Jerusalem: Simea og Sobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua*, Ammiels datter -

Lenker
1 Krønikebok 6:39 Interlineært1 Krønikebok 6:39 flerspråklig1 Crónicas 6:39 Spansk1 Chroniques 6:39 Fransk1 Chronik 6:39 Tyske1 Krønikebok 6:39 Chinese1 Chronicles 6:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Krønikebok 6
38sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn. 39Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea, 40sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkija, …
Kryssreferanser
1 Krønikebok 6:38
sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn.

1 Krønikebok 6:40
sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkija,

1 Krønikebok 25:1
Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring* spilte på citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pålagt:

1 Krønikebok 6:38
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden