5 Mosebok 6
Norsk (1930)
1Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren eders Gud har befalt mig å lære eder, og som I skal leve efter i det land I drar over til og skal ta i eie - 2forat du skal frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud, som jeg byder dig, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og forat dine dager må bli mange. 3Så hør, Israel, og akt vel på å holde dem, så det må gå dig vel, og I må økes og bli tallrike, således som Herren, dine fedres Gud, har tilsagt dig - i et land som flyter med melk og honning.

4Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. 6Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. 7Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op. 8Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. 9Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.

10Og når Herren din Gud fører dig inn i det land han har tilsvoret dine fedre Abraham, Isak og Jakob å ville gi dig - store og gode byer som du ikke har bygget, 11og hus fulle av alle gode ting, som du ikke har fylt, og uthugne brønner som du ikke har uthugget, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet - når du da eter og blir mett, 12da ta dig i vare at du ikke glemmer Herren, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset! 13Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. 14I skal ikke følge andre guder, av de folks guder som bor rundt omkring eder - 15for en nidkjær Gud er Herren din Gud, som er i din midte - forat ikke Herrens, din Guds vrede skal optendes mot dig, og han skal utrydde dig av jorden.

16I skal ikke friste Herren eders Gud, således som I fristet ham i Massa. 17I skal ta vare på Herrens, eders Guds bud og hans vidnesbyrd og hans forskrifter, som han har gitt dig. 18Og du skal gjøre det som er rett og godt i Herrens øine, forat det må gå dig vel, og du må komme inn i det gode land som Herren har tilsvoret dine fedre, og ta det i eie, 19og han skal drive ut alle dine fiender for dig, således som Herren har sagt.

20Når din sønn i fremtiden spør dig og sier: Hvorledes er det med de vidnesbyrd og de forskrifter og de bud som Herren vår Gud har gitt eder? 21da skal du si til ham: Vi var træler hos Farao i Egypten; men Herren førte oss ut av Egypten med sterk hånd. 22Og Herren gjorde store og ødeleggende tegn og under på egypterne, på Farao og på hele hans hus for våre øine. 23Men oss førte han ut derfra for å føre oss inn i det land han hadde tilsvoret våre fedre, og gi oss det. 24Og Herren bød oss å holde alle disse lover, å frykte Herren vår Gud, forat det skulde gå oss vel alle dager, og han holde oss i live, som det er gått til denne dag. 25Og det skal tjene oss til rettferdighet, når vi akter vel på å holde alle disse bud for Herrens, vår Guds åsyn, således som han bød oss.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Deuteronomy 5
Top of Page
Top of Page