Salmenes 91:2
han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!
Bibelen Kunnskap Treasury

I will

Salmenes 91:9
For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig;

Salmenes 18:2
Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

Salmenes 46:1
Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang.

Salmenes 71:3
Vær mig en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå, du som har fastsatt frelse for mig! For du er min klippe og min festning.

Salmenes 142:5
Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.

5 Mosebok 32:30,31
Hvorledes kunde én forfølge tusen, og to drive ti tusen på flukt, hvis ikke deres klippe hadde solgt dem, og Herren overgitt dem? …

5 Mosebok 33:27-29
En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer; han driver fienden bort for dig og sier: Rydd ut! …

Salomos Ordsprog 18:10
Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.

my God

Salmenes 43:4
Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! For jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Salmenes 48:14
For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.

Salmenes 67:6,7
Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss. …

1 Mosebok 17:7
Og jeg vil oprette en pakt mellem mig og dig og din ætt efter dig, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud og Gud for din ætt efter dig.

5 Mosebok 26:17-19
Du har idag gitt Herren ditt ord at han skal være din Gud, og at du vil vandre på hans veier og ta vare på hans lover og hans bud og hans forskrifter og lyde hans røst …

Jeremias 31:1
På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de skal være mitt folk.

Lukas 20:38
men han er ikke de dødes Gud, men de levendes; for de lever alle for ham.

Hebreerne 11:16
men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.

in him

Salmenes 62:5-8
Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp. …

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 26:3,4
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit. …

Lenker
Salmenes 91:2 InterlineærtSalmenes 91:2 flerspråkligSalmos 91:2 SpanskPsaume 91:2 FranskPsalm 91:2 TyskeSalmenes 91:2 ChinesePsalm 91:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Salmenes 91:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden